Es suprimeix la taxa d’ocupació de taules i cadires a la via pública i la del mercat no sedentari dels dilluns i es redueix la taxa per gestió de residus comercials

Ja podeu consultar al web de l’ajuntament d’Arenys de Munt el calendari fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària per aquest 2021.

Així l’impost sobre béns immobles urbans no domiciliats i la primera fracció dels domiciliats es cobrarà a partir del 3 de maig. La segona fracció es cobrarà l’1 de juliol, la tercera l’1 de setembre i la quarta el 2 de novembre.

L’impost sobre béns immobles rústics es cobrarà a partir de l’1 de setembre i també l’impost sobre béns immobles rústics construïts. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica es cobrarà el 5 de març i el d’activitats econòmiques a partir del 16 de setembre.

La taxa pel servei de cementiri municipal, els guals i l’impost de béns immobles de característiques especials es cobrarà el 3 de maig.

L’Alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez, avança que suprimeixen la taxa d’ocupació de taules i cadires a la via pública i la del mercat no sedentari dels dilluns i redueixen la taxa per gestió de residus comercials.