Es faran diverses actuacions a Arenys de Munt, a partir dels precs i preguntes del ple municipal

La Cup va fer un prec per demanar que es desobstrueixi el pont del rial del davant del Jalpí Aventura.

El regidor d’Espai públic, Àngel Castillo ha explicat que fa uns mesos es va fer una actuació per netejar el rial però que no ha estat suficient per evitar l’obstrucció del pont. Per aquest motiu està previst fer una actuació aviat.

El PDeCAT va fer un prec per demanar el canvi de sentit de circulació del carrer primer de maig. Recordeu que, en un primer moment, aquest carrer tenia el sentit contrari al actual però es va canviar quan es va canalitzar i urbanitzar la riera.

Sobre aquesta qüestió, Àngel Castillo ha dit que es preguntarà als veïns i es valorarà la possibilitat de canviar el sentit de circulació.