Es dissol la Coral Infantil Els Rossinyols després de 35 anys

Després de 35 anys la Coral Infantil Els Rossinyols es dissol per manca d’inscripcions. La coral va néixer en un moment que a Arenys de Munt no hi havia corals pels nens i nenes, però aquesta situació ha canviat. La directora de la coral, Montserrat Carreras, explica que després d’uns anys de crisi finalment han pres la decisió de plegar tot i que els sap molt greu haver-ho de fer.

Montse Carreras ha agraït l’ajuda que ha tingut dels joves i pares que sempre han donat suport a la coral. La valoració que fa és del tot positiva ja que durant tots aquests anys han pogut donar a conèixer la cultura musical a través dels seus cantaires.

Creuen que la manca d’inscripcions es deu a que els costums han canviat i que ara a Arenys de Munt les escoles ja tenen coral i a més també existeix l’Aula de música.

Tot i aquest comiat no tanquen les portes a que si aquesta situació canvia i es dóna el cas, podrien tornar a formar la coral Els Rossinyols.