Entre el conjunt de línies d’ajut atorgades pels Serveis Socials, durant l’any passat es van destinar 39.246€

La tipologia a la qual s’han destinat més recursos és la de manutenció, amb 23.028 €, i l’ajut amb menys import ha estat de farmàcia, amb 58 €. Ho detalla l’alcalde d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda.

Els beneficiaris dels ajuts socials 2018 han estat 238 famílies. La família amb més suport dels Serveis Socials ha rebut 21 ajuts diferents per un import total de 1.132 €. El llistat d’ajuts socials concedits es pot consultar a través del web municipal i clicant aquí

L’import dels ajuts socials 2018 és del mateix ordre de magnitud que el concedit l’any 2017, any en què l’Ajuntament d’Arenys de Munt va destinar 40.470 € en ajuts socials per a les famílies més desafavorides.