En el ple d’avui es presenta un punt per crear una comissió especial per a la promoció i millora del comerç local

Avui hi ha ple ordinari de l’ajuntament d’Arenys de Munt amb la proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques reguladores d’ajuts pel transport en autobús urbà i interurbà.

Un altre punt és la proposta d’aprovació de la delegació de competències al Consell Comarcal per a la prestació del servei de suport en dependència.

I finalment un altre punt per a la creació d’una comissió especial per a la promoció i millora del comerç i el teixit productiu local. Josep Sánchez, regidor de Comerç, explica que volen crear una comissió de trobades formals entre el govern, l’oposició i les entitats que representen el teixit productiu d’Arenys de Munt.

Al ple sols el PSC presentarà una moció, en aquest cas per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya. La regidora socialista, Àngels Castillo, explica que amb aquesta moció volen pressionar a la Generalitat a que destini els diners corresponents per mantenir aquests centres.

Pel que fa a precs i preguntes, el PP presentarà un prec sobre l’incendi als contenidors de la zona de l’Ajup i sobre la retirada de les llums de Nadal. També preguntarà sobre la il·luminació del pas de vianants de la C-61 a l’alçada de la parada del bus al Bellsolell.

Per la seva part, la Cup preguntarà sobre la protecció de les portes batents de Can Matalí.

El PSC presentarà un prec per arranjar adequadament el jardí del Rial de la Rectora i eradicar les rates que hi ha a la zona, i un altre per demanar que la bonificació social de l’aigua es pugui demanar en qualsevol moment de l’any i no tan sols durant els tres primers mesos. El PSC també preguntarà sobre quan tindrem el efectius policials que necessitem i sobre els desbordaments dels contenidors de les àrees d’emergència i de les papereres.

El ple serà a les 8 del vespre a la sala de plens de la Masia de Can Borrell i el podreu seguir per la ràdio.