En el darrer ple es va aprovar delegar competències a la Diputació de Barcelona per fer el cobrament de la taxa del cementiri

El punt es va aprovar per unanimitat, i va ser la regidora Marta de la Iglesia, qui va llegir els acords, a partir dels quals la Diputació farà les notificacions i cobraments d’aquesta taxa.

I també es van aprovar dues modificacions de crèdits. La primera per un import de 6 mil euros que es destinaran a activitats per la gent gran i pel manteniment d’instal·lacions esportives. I la segona modificació és per atorgar una subvenció de 600 euros al Grup de Muntanya d’Arenys de Munt.

Aquestes dues modificacions de crèdit es van aprovar a l’únic vot d’abstenció positiu dels regidors Josep Manel Ximenis i Esther Sánchez.