En el darrer ple de l’Ajuntament es van formular 6 preguntes i 3 precs

La regidora del PSC Àngels Castillo va presentar tres preguntes i un prec. En la primera pregunta va voler saber quantes multes de tràfic s’han posat durant el 2017, quantes d’elles s’han cobrat i quina ha estat la recaptació total. El regidor de Seguretat, Àngel Castillo va respondre que es van posar 1.051 multes per un import total de 51.243 euros dels quals només s’han cobrat 23.338 euros.

Àngels Castillo també va preguntar si el govern era prou valent de fer una consulta sobre la construcció del centre cívic al barri de Sant Carles. La regidora de Cultura Tònia Vila va  recordar que Àngels Castillo era una defensora del Centre cívic quan estava al govern. Va dir que no es faria cap consulta ja que consideren que es una obra necessària.

La darrera pregunta del PSC va ser sobre la recaptació teòrica i real de l’IBI un cop finalitzat l’exercici 2017. El regidor d’Economia Josep Sànchez va dir que la previsió inicial de l’IBI de naturalesa rústica pel 2017 era de 10.127 euros, i que la recaptació líquida a dia 31 de desembre ha estat de 13.643 euros. En quan a l’IBI de naturalesa urbana, el pressupost inicial era de 2.977.793 euros, i que la recaptació líquida neta ha estat de 3.093.169 euros.

El PSC també va presentar un prec perquè el govern d’ERC permeti demanar la bonificació en el rebut de l’aigua durant tot l’any i no només en el primer trimestre de l’any.

El regidor d’Economia Josep Sànchez va contestar que a ERC li agradaria tenir obert el termini de sol·licitud tot l’any però que per qüestions de inviabilitat en la gestió no es possible. Malgrat tot, el regidor va assegurar que qualsevol família que es quedi fora del termini, no patirà un tall en el subministrament, i que rebrà altres ajudes per facilitar el pagament.

La CUP va presentar dues preguntes i dos precs. Josep Manel Ximenis va preguntar sobre quan es trauria la segona antena Movistar del cementiri. El regidor de Comunicació, Josep Sànchez va respondre que es retirarà quan acabi la instal·lació complerta de l’antena definitiva.

La CUP també va preguntar sobre el control i manteniment de l’enllumenetat públic. Ximenis va dir que malgrat s’ha millorat la il·luminació en alguns carrers del poble, encara troben que quan deixa de funcionar un fanal, es triga en detectar l’averia i arreglar-la. És per això que va preguntar pel control que realitza la empresa que dona el servei per localitzar les averies.

El regidor d’Espai Públic, Àngel Castillo va respondre que el control de l’empresa tracta d’una ruta nocturna setmanal per detectar incidències a més a més d’un seguiment telemàtic. Pel que fa al retard a l’hora de les reparacions, Castillo va dir que es pot deure a diferents motius; a una averia provocada per un impacte, al procediment de compra si no entra dins del manteniment o per la no disponibilitat de la peça en aquell moment.

Pel que fa als precs, la CUP en van presentar un per demanar que es posi “1 d’octubre del 2017” a un espai o equipament públic. La regidora de Cultura, Tònia Vila va dir que estan d’acord amb el regidor Ximenis,  i que tan bon punt es reuneixi la comissió de nomenclàtor faran la petició.

Per últim, van presentar un prec per demanar que es pintin les línies que delimiten els espais d’aparcament en els carrers reasfaltats. El regidor d’Espai públic, Àngel Castillo va respondre que el fet de no delimitar els espai, es guanyen entre una i dues places d’aparcament. Tot i això va dir que farien arribar la proposta als serveis tècnics.

D’altra banda, el PDeCAT va preguntar sobre les indemnitzacions dels sinistres. En concret va voler saber quin és el protocol d’actuació de l’Ajuntament quan rep indemnitzacions per part d’una asseguradora. El regidor d’Economia, Josep Sànchez va dir que tràmit s’inicia a través d’un expedient amb informe policial on s’adjunta el pressupost de reparació i la policia ho trasllada a la asseguradora que dóna resposta.

 

Ramon Planas, del Partit Popular va formular dues preguntes. La primera va ser sobre els nous intents de robatoris a algunes cases de Ca l’Aranyó. Va demanar que expliquessin les mesures dissuasives que s’adopten per evitar robatoris, i també va voler saber quants robatoris i quants intents de robatori s’han produït des de que es va detectar el primer.

El regidor de Seguretat, Àngel Castillo va voler aclarir que Arenys de Munt no pateix cap onada de robatoris i va facilitar les següents dades: De l’1 de gener al 21 de febrer de 2017 es van produir 17 robatoris, i enguany, en el mateix període, se n’han produït 10 (a Can Jalpí, al carrer de Cal Moro, al Barri Orient i a la Creueta).

En referència al dispositiu de prevenció, Àngel Castillo va dir que és una feina complicada al comptar només amb dos policies locals, però que compten amb el reforç dels Mossos. Castillo també va avançar que properament es reforçarà la il·luminació a Ca l’Aranyó.

 

Per últim, Ramon Planas va preguntar sobre el protocol de neteja dels carrers adjacents a les obres de la riera. Li va respondre també Àngel Castillo, en aquest cas com a regidor d’Obres i Serveis, dient que una maquina escombradora hi passa dues vegades cada dia.

 

Recordem que podeu escoltar el web sencer al web de la radio.