Els Voluntaris x Arenys de Munt aproven la compra d’un nou local

Aquest nou local està situat a la carretera de Sant Celoni, a uns 150 metres del Bellsolell, i té un cost de 120.000 euros als quals s’han de sumar 30.000 de reformes.

Durant aquesta setmana es signarà el contracte de compra-venta. Els Voluntaris tenen la obligació de pagar un 20% del cost total del local abans que finalitzi l’any.

El president, Pep Juvanteny explica que per tal de facilitar el finançament, la setmana solidària d’enguany anirà dedicada als Voluntaris. A més a més hi ha altres activitats programades com una campanya de socis i el mercat de 2a mà.

A l’assemblea també es va aprovar el funcionament intern de l’entitat i l’augment de les quotes. La quota bàsica passa de 15 a 20 euros anuals i la quota normal, de 25 a 35.