Els tècnics del Síndic de Greuges de Catalunya va atendre a Arenys de Munt 25 consultes i queixes en el 2018

Concretament 14 queixes i 11 consultes.

Jaume Saura, adjunt general del síndic, comenta que és una xifra bastant considerable tenint en compte les dimensions del poble.

També detalla que d’aquestes 25 actuacions, 9 fan referència a les polítiques socials, 7 a polítiques territorials i 3 a l’àmbit de l’administració pública.

A finals de març,  un cop s’hagin reunit amb l’Ajuntament, es donaran a conèixer aquestes queixes i consultes.