Els representants del govern municipal i tècnics de l’Ajuntament han mantingut  una reunió amb el Servei Territorial d’Urbanisme

Segons pública el web municipal, en aquesta trobada s’han tractat diversos temes relacionats amb el Pla General. Temes com les llicències per a  activitats lúdico-esportives en sòl no urbanitzable, el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Arenys de Munt i la proposta de nou planejament urbanístic per a l’Illa del Centre.

El Pla Especial del Patrimoni està previst que sigui aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona a la sessió programada per al mes de maig.

Per part de GUSAM, el principal tema tractat ha estat el desenvolupament urbanístic del sector de Roals, un dels sis sectors de sòl urbanitzable que contempla el Pla General que tampoc ha avançat en els últims anys tot i disposar del planejament i la gestió.