Els joves d’Arenys de Munt poden demanar subvencions al lloguer per a la seva emancipació fins el 5 de gener

Són ajudes directes destinades al suport econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Arenys de Munt.

Aquestes ajudes les poden sol·licitar els joves d’entre 18 i 35 anys, empadronats a Arenys de Munt  amb uns ingressos bruts anuals no superiors a dues vegades l’indicador de renda, és a dir 15.935 € i que puguin acreditar uns ingressos mínims suficients per pagar el lloguer.

L’import de la subvenció serà equivalent al 50% de la quota de  lloguer, amb una percepció màxima mensual de 200 €, i  la durada màxima de la concessió de l’ajut serà d’un any.

Els documents per a fer la sol·licitud es poden descarregar al web municipal. Si cal ajuda o assessorament per a la preparació de les sol·licituds, podeu contactar per telèfon al 937937 710 o per correu electrònic a tecnicgestio@ademunt.cat.