Els joves d’Arenys de Munt ja poden demanar les subvencions al lloguer per a la seva emancipació

 

S’ha creat una línia de subvencions consistent en un conjunt d’ajudes directes destinades al suport econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Arenys de Munt.

Aquestes ajudes les poden sol·licitar els joves d’entre 18 i 35 anys, empadronats a Arenys de Munt  amb uns ingressos bruts anuals no superiors a dues vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya per a l’exercici 2017 (15.935,46 €) i que puguin acreditar uns ingressos mínims suficients per pagar el lloguer.

L’import de la subvenció serà equivalent al 50% de la quota de  lloguer, amb una percepció màxima mensual de 200 €, i  la durada màxima de la concessió de l’ajut serà d’un any.

Els documents per a fer la sol·licitud es poden descarregar al web municipal. Si cal ajuda o assessorament per a la preparació de les sol·licituds, podeu contactar per telèfon al 937 937 710 o per correu electrònic a tecnicgestio@ademunt.cat.