Els contenidors de Can Sagrera també s’han retirat per l’incivisme dels qui en feien mal ús

La regidoria de Medi Ambient ha retirat els contenidors de rebuig de la zona de Can Sagrera a causa del mal ús que s’hi feia. Anteriorment, l’Ajuntament ja va reduir de 3 a 2 el nombre de contenidors en aquella zona. El regidor de Medi Ambient, Jordi Maimí, explica que s’hi abocaven runes, mobles i pintures, fet que ha lamentat.

 

 

Jordi Maimí ha volgut afegir que són conscients que serà una zona difícil de mantenir neta però afirma que si no s’aplicava aquesta mesura podria provocar problemes importants.

Per últim, el regidor ha avançat que s’aniran retirant altres contenidors de rebuig del poble. Concretament al març està previst retirar els de la riera de Lourdes.

I la regidoria de medi ambient de l’ajuntament d’Arenys de Munt treballa per anar reduint el plàstic. En el darrer ple la CUP va presentar un prec per conèixer l’estratègia a llarg termini de l’ajuntament per afavorir la reducció del plàstic. El regidor de medi ambient, Jordi Maimí, va explicar que es vol llogar uns kits que es poden reciclar pels actes que organitza l’ajuntament o entitats. També a través de l’ABIC es fomenta utilitzar un taper de més d’un ús o bosses de roba per anar a comprar.

També a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, han demanat una subvenció per dur a terme una acció d’educació ambiental per tal d’anar reduint el plàstic.