Els centres educatius del poble tenen espai suficient per garantir distàncies de seguretat el curs vinent

Les escoles funcionaran amb normalitat a partir del proper curs escolar tot i que s’hauran de seguir les mesures sanitàries establertes. Concretament s’hauran de mantenir els hàbits higiènics, es faran grups estables de convivència estables i es farà una gestió precoç dels casos que es puguin produir. La regidora d’Eduació, Tònia Vila, explica que, per sort, els centres educatius d’Arenys de Munt disposen de l’espai suficient per garantir la distància de seguretat.

Ara seran les escoles qui a finals de mes hauran de presentar als Serveis Territorials el seu pla d’obertura del centre.

Una altra mesura destacada de cara al curs que ve és la el Pla d’Educació Digital de Catalunya. Una iniciativa que s’havia de desplegar en 5 anys però que s’implementarà en 3 cursos.