Els alumnes de 4 d’ESO de l’Institut Domènec Perramon participen a les proves d’avaluació

Aquestes mesuren si han aconseguit les competències bàsiques en acabar l’etapa d’ensenyament obligatori.

Ahir els alumnes van fer les proves de llengua anglesa i de l’àmbit cientificotecnològic. I avui s’estan examinant de català, matemàtiques i castellà.  Sobre aquestes proves, el Director de l’Institut, Joan Duran, explica que avaluen el nivell dels alumnes en aquestes assignatures però que en cap cas decidiran si s’acredita o no la ESO.

Les proves també serveixen per a què l’Institut detecti en quines matèries cal incidir més de cara als propers cursos.