Elies Surroca: “La figura del síndic va desaparèixer per la intransigència de l’Ajuntament”