El Síndic de Greuges visitarà Arenys de Munt el proper 28 de maig

Aquestes visites es produeixen arran del conveni signat l’any 2012 amb el Síndic de Greuges on es determina una visita anual.

S’atendran les consultes dels vilatans respecte a l’actuació de l’Administració pública i de les empreses que presten serveis d’interès general  pel que fa a llum, aigua, gas, etc.

Per a la realització d’aquestes visites, que es faran a la masia de Can Borrell, serà necessari concertar hora a través del telèfon gratuït 900 124 124 o del correu electrònic sindic@sindic.cat.