El Servei de Mediació d’Arenys de Munt ha resolt de manera satisfactòria el 86% dels conflictes intervinguts durant el 2017

Eva Noguera, del Servei de Mediació ha destacat el creixement en el nombre de casos amb respecte l’any 2016: de 33 a 78. Aquest es deu a l’increment de les hores dedicades pel servei, que ara pot atendre a més persones.

D’aquests 78, el 86% s’han tancat de manera satisfactòria, amb un acord positiu o una acció positiva. Només el 14% no s’han resolt, o bé per falta d’acord o per que finalment no s’ha obert el procés.