El proper 22 de novembre s’iniciaran les operacions de delimitació entre els termes municipals d’Arenys de Munt i d’Arenys de Mar

La  Direcció  General  d’Administració  Local  ha  comunicat  a  l’Ajuntament  d’Arenys  de Munt  l’inici  de  l’expedient  de  delimitació  entre  els  termes  municipals  d’Arenys  de Munt  i d’Arenys de Mar,  en  el  marc  de  l’elaboració  del  Mapa  municipal  de Catalunya.

N’hem parlat en altres ocasions quan s’ha fet el tràmit amb altres municipis veïns. Ara toca Arenys de Mar.

L’inici  de  les  operacions  de  delimitació  serà  el  proper  dia  22  de novembre,  a les deu del matí, a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a la Sala municipal. Hi assistiran representants de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, d’Arenys de Mar, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i els propietaris de finques limítrofs entre els dos municipis que hi vulguin ser presents, tot i que la seva assistència no és obligatòria. D’acord amb la normativa vigent, cal que s’informi d’aquesta data, i per això s’ha comunicat per carta als propietaris de les finques afectades. El llistat de finques es pot consultar a la pàgina web municipal i al tauler físic de la planta baixa de l’Ajuntament.

Les  operacions  de  delimitació  consisteixen  en  una  anàlisi  i valoració  de  la  documentació  tècnica  de  la  línia  de  terme, i,  si s’escau, en treball  de camp i es redacta la corresponent acta de delimitació, amb la pertinent signatura posterior.