El Procicat ha aprovat l’ús de mascareta obligatori a tot Catalunya

Les persones de més de sis anys estan obligades a l’ús de la mascareta en la via pública, espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat. La detecció de diversos brots i l’increment de nous casos obliga a reforçar les condicions d’ús de les mesures de protecció i, específicament, l’ús de la mascareta. Ho detalla la regidora de sanitat, Maria Àngels Gros.

Les excepcions seguiran sent les mateixes: En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús, les persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat, per fer esport a l’aire lliure i quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible, com prendreel sol a la platja i banyar-se al mar. Els grups dels casals d’estiu es consideren “grups estables” i per tant tampoc és obligatori l’ús de la mascareta.

La Generalitat de Catalunya dóna poders a les administracions locals per tal que gestionin el control de l’ús de la mascareta i de possibles sancions.