El primer Ple ordinari del mandat aprova una gran modificació de crèdit, la bústia ètica i una modificació del Pla General, entre altres

Ahir al vespre es va fer el primer ple ordinari del nou mandat, amb el nou horari, a dos quarts de set, i va durar just 3 hores. En primer lloc dir que faltava una regidora d’Esquerra, la Regidora Tònia Vila Paituví. Per tant eren sols 12 regidors, però no va afectar a l’aritmètica plenària ja que el govern seguia tenint majoria absoluta. El primer va ser aprovar per unanimitat les videoactes dels primers plens extraordinaris del mandat. I el primer punt amb contingut va ser el número 4, amb la proposta d’aprovació provisional del reglament regulador de la bústia ètica de l’ajuntament d’Arenys de Munt. Ho va exposar el regidor de Transparència, Jordi Maimí Girbal.

El punt es va aprovar per unanimitat, igual que el següent, que també el va exposar Maimí. Es tractava de derogar l’ordenança reguladora de l’administració electrònica i aprovar provisionalment l’ordenança de transparència i administració digital de l’ajuntament d’Arenys de Munt.

JuntsxAdM i PSC hi van votar a favor.

Tot seguit es va fer l’aprovació inicial de la modificació del Pla General d’Arenys de Munt en el sòl no urbanitzable. La idea és fomentar activitat econòmica en espais no urbanitzables d’Arenys de Munt. Unes zones que ara al Pla General d’Arenys de Munt estan massa protegides i restringides, no hi deixa fer res, i la llei catalana si que permet poder-hi fer certes activitats econòmiques, agradables i sostenibles. Ho va exposar la regidora M.Àngels Gros Argelés, regidora de nous equipaments i obres públiques, molt tècnicament, i ho va resumir, amb paraules entenedores, l’alcalde, Josep Sánchez Camps

Des de JuntsxAdM va parlar el portaveu, Pep Artigas Alsina. En primer lloc es va queixar que hi havia documentació errònia a l’expedient, i molt feixuga, i això fa perdre temps a qui s’ho mira per primera vegada. Va mostrar-se a favor del canvi en planejament, i es va preguntar si això es fa perquè ja hi ha alguna proposta real presentada a l’Ajuntament per fer alguna activitat econòmica al sector, o encara no.

I el PSC va abstenir-se a la votació. La regidora Vanesa Muñoz Fernández va exposar que espera que la idea no sigui construir res de nou en els terrenys que canvien de qualificació, sinó només rehabilitar el que ja està fet. Va votar una abstenció momentània, ja que ara s’està al principi del procés, però la seva idea pot variar cap al vot a favor o en contra segons com s’acabi materialitzant aquesta modificació.

L’alcalde va reconèixer que és un tema tècnic molt feixuc, que fins i tot al Govern els costa entendre-ho, i es va oferir a fer una reunió amb els dos partits a l’oposició per parlar-ho i entendre-ho

Pep Artigas Alsina va acceptar la proposta, per parlar-ho bé, però entenent el sentit de la proposta, hi va votar a favor.

Després el Ple va aprovar un tema molt menys feixuc i molt més interessant. Els dies de festa a Arenys de Munt. Es va fer l’aprovació de les festes locals de l’any 2024. Seran els dilluns 8 d’abril, i 11 de novembre, pel Remei i Sant Martí. A tothom li va semblar bé.

Un cop fet això. El punt vuitè, va ser la proposta d’aprovació de l’inventari del patrimoni municipal del sòl i habitatge. També el va exposar la regidora M.Àngels Gros Argelés. Va explicar que en el cas d’Arenys de Munt és un tràmit que cal fer cada any i enviar-lo al registre de planejament urbanístic de la Generalitat.

Al ser un tema administratiu i de tràmit, tothom hi va votar a favor. Junts i el PSC, però, van reclamar que l’Ajuntament utilitzi el que realment té a l’inventari i no tingui pisos o solars inventariats simplement per estar-ho, sinó que realment tinguin un ús. Es referia als pisos socials municipals i a Can Globus. El govern va respondre que per ocupar els pisos que té l’Ajuntament s’ha de crear primer el servei d’habitatge i es van creant serveis l’un rere l’altre, i el primer que es vol fer serà el d’habitage. I que per començar a fer obra a Can Globus faltaran diversos tràmits urbanístics.

A partir d’aquí uns punts molt tècnics i econòmics. Primer la supressió del benefici industrial i els costos generals percentuals en els encàrrecs realitzats per l’Ajuntament a Gusam. L’ens instrumental no pot tenir benefici industrial i l’Ajuntament no li pot reportar res en aquest concepte. Per això calia fer una modificació a les encomanes al servei d’aigua, la neteja d’edificis i la deixalleria. Ho va exposar el regidor de municipalitzacions, Guiu Muns Roura

Per part de JuntsxAdM va parlar el regidor Albert Vallalta Jaurés. Va mostrar preocupació per garantir la viabilitat de GUSAM, preguntant-se què passaria si l’empresa fes fallida. I va veure en la proposta un eufemisme per dir que GUSAM haurà d’apujar les seves tarifes

En la mateixa línia es va expressa el PSC. Muñoz Fernandez va queixar-se també del retard en la tramitació, però no hi poden votar en contra ja que és un tràmit de llei. I va veure encara més clar que Junts que hi haurà una pujada de les tarifes que paguen els usuaris en serveis com la Deixalleria i l’aigua

Muns Roura va respondre el que es plantejava des de l’oposició. Va explicar que la modificació es fa ara perquè la nova Gerent de GUSAM considera que s’ha de fer, i no ho considerava necessari la gerència anterior. I va admetre que si, que la revisió de tarifes es farà.

La resposta no va tranquil·litzar Junts, al contrari, i es van abstenir tant ells com el PSC.

Tot seguit es va fer la proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit número 7, que vol dir pagar factures que han quedat penjades perquè no s’ha fet el tràmit preceptiu o han entrat fora de termini.

L’oposició de Junts es va queixar del fet que de reconeixements extrajudicials de crèdit ja se n’han fet unes quantes, però hi van votar a favor. El PSC es va abstenir

Tot seguit es va fer la modificació dels percentatges de despesa plurianual, per arreglar un error. L’alcalde va explicar que es tracta de les obres a la masia de Mas Talleda, a Can Globus, que es faran entre aquest 2023 i 2024 i això s’ha de reflectir a les bases d’execució del Pressupost, cosa que no s’hi veia reflectida.

JuntsxAdM es va mostrar contrari a la inversió de només la teulada de Mas Talleda, ja que potser no es pot acabar rehabilitant tota la masia i haver arreglat la teulada no serviria de res i serien diners llençats.

I el PSC va trobar incoherent la proposta, i es va referir a l’increment de costos de la rehabilitació de la teulada respecte a les xifres que plantejava el projecte inicial.

La regidora Gros va explicar que es comença per Mas Talleda perquè està caient. Es rehabilita la teulada i s’estabilitza la masia perquè no caigui. I l’increment de cost ha estat perquè s’ha inclòs al projecte qüestions de salut i seguretat i direcció obra

Gros va explicar també que aspiren a noves subvencions per rehabilitar també l’interior de la Masia, però primer cal fer-ne el projecte, segons el Pla d’Usos d’equipaments municipals, i tal com va dir Guiu Muns Roura, es farà de forma participativa. Al final es va aprovar tot i els 5 vots en contra, de Junts i PSC.

També va ser el Ple on es van aprovar les bases d’execució del pressupost 2023, un punt molt relacionat amb el punt anterior, però afegint-hi altres despeses plurianuals, com la reforma d’Aiguaviva, i actualitzar complements en tasques i dietes en òrgans col·legiats. Per coherència de vot, el PSC es va abstenir. I Junts també es va abstenir perquè el canvi ja era sols un tecnicisme i per coherència amb el no anterior tampoc hi podien votar ara afirmativament.

I finalment encara un altre punt dens, la modificació de crèdits 9/2023. Puja a uns 800.000€ i serveix per complementar partides i adequar-les a les voluntats del nou Govern municipal, ara format per ERC i CUP. Es podrà fer una millor festa major, dotar millor l’ajuda social, i l’ampliació salarial als funcionaris. També es compraran sistemes de gravació personal per a les actuacions dels agents de Policia, suplementar partides urbanístiques com les referents al Nou Eixample i projecte de reforma del Panagall, i per aconseguir més subvencions next generation, vehicles de la brigada, manteniment de via pública i senyalització viària, franges anti incendis, enllumenat públic, activitats per Joventut i el Pla Local de Joventut. També es farà manteniment al mur de pedra del camp de futbol, a la piscina municipal i la licitació de la cobertura de la tribuna del camp de futbol. També es faran 24 nous columbaris al cementiri, cicles de música i activitats tradicionals, una guia per a persones nouvingudes, i la partida de 10.000€ per finançar la festa dels 40 anys de Ràdio Arenys de Munt, que es farà el dissabte 4 de novembre. Tota la modificació la va explicar l’alcalde, Josep Sánchez Camps, però n’escoltem sols un fragment.

El PSC va dir que sempre solen votar en contra de les modificacions de crèdit perquè sempre hi ha partides que veuen bé i altres en què no hi estan d’acord. Durant la seva intervenció el PSC va demanar aclariments en partides que no queden especificades

Depenent de la resposta del Govern decidiria si votava si, no o abstenció. L’alcalde li va dir que respondre al detall de tot el que havia preguntat hagués comportat estar una hora més el punt i no volia allargar tant el ple. Per això, finalment, el PSC hi va votar en contra. Junts no va entrar al detall de cada partida i va votar la modificació amb un si, entenent que és un bé per al municipi.

Al Ple també hi haver la part de control, amb el despatx d’ofici i l’alcalde va donar compte de l’estat d’execució del pressupost primer trimestre 2023 i de la modificació del pla anual de control financer 2023, així com de l’informe de control financer sobre el compte 413 “creditors per operacions reportades” de l’exercici 2023. I finalment el torn de preguntes