El Pressupost Participatiu es finançarà amb romanents de tresoreria

Aquest any hi haurà canvis en la gestió i execució del procés participatiu del pressupost. Recordem que el procés participatiu és una branca del Pressupost on els vilatans poden decidir algunes de les actuacions que es portaran a terme al municipi. A partir d’enguany, es preveu fer servir el romanent de tresoreria de l’any anterior per ajudar a finançar les actuacions.

També es contempla ampliar el marge d’execució de un a dos anys per poder desenvolupar projectes més ambiciosos.

Per últim, Josep Sánchez va afegir que estan oberts a rebre propostes per millorar el procés participatiu. De fet, tenen sobre la taula una proposta de la CUP que va en aquesta línea.