El pressupost municipal del 2019 es pot consultar al web de l’ajuntament d’Arenys de Munt

Concretament el trobareu a l’apartat d’economia i hisenda i un cop dins a l’esquerra podeu clicar l’enllaç pressupost municipal.

Recordem que aquest any en quant a partides d’inversions més destacades hi ha els 434.655 euros per l’obra de rehabilitació del centre cívic, seguit dels 300 mil euros per adquirir habitatge social.

Recordem que el regidor d’economia va explicar al ple de gener que es vol tenir un poble cohesionat territorialment i socialment, i va destacar la partida per la creació d’un habitatge social.

Precisament avui el regidor es troba a la Diputació de Barcelona per poder demanar ajuts per habitatge social. Noticia que ampliarem a l’informatiu de dilluns.