El president de l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon alerta que hi ha un grup de joves que passa per les cases demanant diners per comprar ordinadors

Una notícia que ha sobtat tant a l’AMPA com a la direcció del centre ja que recentment s’ha realitzat una important inversió en mitjans informàtics per tal que els alumnes tinguin més eines per poder treballar. Des de la direcció del centre s’està comprovant si els joves formen o no part de l’Institut. Ho detalla el president de l’AMPA, Ivan Nieto.

Com dèiem, tant l’AMPA com l’Institut han realitzat una important inversió al voltant dels 8.000 per cobrir les necessitats dels alumnes. A més a més s’ha comptat amb la donació d’una família. Ivan Nieto assegura que tots els alumnes de l’Institut disposen de mitjans informàtics.