El president de Gusam Josep Sánchez continua defensant la municipalització de l’aigua enfront de les declaracions de Sorea

El passat dilluns us vam fer arribar les paraules del Gerent Territorial de Sorea, Elies Serravinyals, en les que posava Arenys de Munt com a exemple de municipi en el que el preu de l’aigua ha augmentat a causa de la municipalització.

Segons Serravinyals l’augment en la tarifa ve provocat per dos factors; l’increment en la compra en alta, que sí depèn de SOREA, i l’augment en les despeses per part de GUSAM.

El president de GUSAM, Josep Sánchez, defensa la municipalització de l’aigua argumentant  que desde que GUSAM es fa càrrec de la gestió, el preu de la tarifa només ha augmentat un cop i ha estat per la compra d’aigua en alta a Sorea que al 2014 es va encarir de manera exponencial.

Segons Sánchez, aquell any l’augment en la compra en alta va ser d’un 25%, passant de 280 a 350 mil euros. L’augment en les despeses per part de GUSAM va ser mínim en comparació i la tarifa només va augmentar en un 10,8%.

Pel que fa al rendiment, Serravinyals es va referir a un document de Sorea on es deia que el rendiment en la xarxa d’abastament d’aigua quan ells van cedir la gestió a l’Ajuntament era del 74,5%, i que un any després aquest rendiment va disminuir fins al 57%.

Sobre aquesta qüestió, Sanchez diu que tenen proves que indiquen que Sorea mai  va arribar a aquesta xifra, i que en una primera instància el jutge els hi ha donat la raó.

La conclusió de Sánchez, és doncs, que l’increment en el preu de l’aigua es deu a la pujada del preu de la compra d’aigua en alta.