El ple va aprovar les bases específiques de subvencions destinades a urbanitzacions amb dèficits urbanístics

L’alcalde i regidor d’Urbanisme, Joan Rabasseda va explicar que l’objectiu de la subvenció és facilitar els processos de regularització. És a dir, que es puguin corregir els dèficits urbanístics.

Aquesta línia de subvencions està dividida en dos eixos: l’eix de projectes i l’eix d’obres. L’alcalde va llegir-ne els acords.

En el torn d’intervencions, el regidor de la CUP Josep Manel Ximenis es va mostrar a favor de la proposta ja que consideren necessària aquesta línia de subvencions per tal de que les urbanitzacions del poble puguin adequar la seva estructura pública.

Per la seva part, el regidor del PP, Ramon Planas va dir que estaven d’acord en la proposta perquè fa temps que demanaven un tracte igualitari entre les urbanitzacions del centre urbà i les de les afores.

El punt va ser aprovat per unanimitat amb 12 vots a favor.

En el mateix ple també es va aprovar la modificació de les bases del pressupost 2018. Aquesta modificació s’ha efectuat ja que les bases aprovades no preveien que un regidor pogués prorratejar les seves pagues com ho fan els altres treballadors.

El regidor d’Economia, Josep Sànchez va explicar que d’aquesta manera els regidors amb dedicació tindran els mateixos drets que els altres treballadors de l’ajuntament.

El PDeCAT va aprofitar per proposar arrodonir els imports per assistència a òrgans col·legiats per part dels regidors de govern i oposició. Josep Sànchez va llegir els acords.

En el torn d’intervencions, el regidor del PDeCAT Marc Tarrés va agrair que es plantegés la seva proposta d’arrodonir les dietes, que encara estaven en decimals. També es va mostrar a favor de que els regidors amb dedicació puguin prorratejar les pagues.

El punt va ser aprovat per unanimitat.