El ple porta l’aprovació inicial de les bases específiques d’ajuts de menjador de les escoles bressol

El regidor d’economia d’Arenys de Munt, Josep Sánchez, explica que es tracta d’ajudar a pagar el menjador escolar a aquelles famílies amb pocs ingressos i també a famílies monoparentals.

Un altre punt és l’aprovació inicial de l’acta d’apreuament de l’expropiació de la zona verda propietat de l’empresa Soler, al c/ de les suredes.

En el ple de demà es farà la modificació de l’encàrrec de gestió a Gusam de la deixalleria i de l’escola bressol.

També es farà el nomenament de jutge de pau titular i suplent, l’adhesió a la xarxa audiovisual local, l’aprovació inicial de la modificació del projecte i la memòria i el reglament del servei d’atenció domiciliaria.

Pel que fa a les mocions, la Cup presentarà una per aturar la subhasta d’immobles provinents d’herències intestades i que es destinin a habitatge social. La regidora Nuri Paituvi explica que l’objectiu és treballar per poder obtenir lloguer social.

També es porta una declaració institucional de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.

Pel que fa a precs i preguntes, la regidora Maria Ballester preguntarà sobre quines són les conseqüències legals de què no es pugui deixar parlar a un regidor, fins i tot a una persona del públic, quan no toca al ple.

El PP presentarà un prec sobre la parada d’autobús al pont, sobre les obres d’arranjament del mur de contenció de la creueta i preguntarà sobre el sistema de neteja dels escocells de la riera.

La Cup presentarà un prec per catalogar, com a element a preservar, dins del patrimoni històric d’Arenys de Munt, la bassa de Can Sala de Baix, i preguntaran per una instància que van presentar el 2016, de la que encara no han tingut resposta.

La Cup també demanarà que s’informi sobre l’actuació que tenen previst per netejar, d’arbres caiguts, el bosc que hi ha entre el cementiri i el carrer Barbeta i sobre l’actitud incívica al treure les escombraries els dissabtes en la fracció rebuig.

El PSC preguntarà sobre quantes sol·licituds s’han rebut de les diferents convocatòries de subvencions i la valoració que fa el govern, així com quan convocaran les subvencions de l’àmbit social.

També preguntaran sobre perquè encara no s’ha convocat ni una sola vegada el consell de benestar social, i presentaran un prec per mantenir netes i condicionades les àrees d’emergència dels contenidors de brossa.

I el PDeCAT presentarà un prec per fer una rampa o escales de pedra a la piscina municipal per a les persones grans o amb mobilitat reduïda, i sol·licitarà la celebració anual d’un debat sobre l’estat del municipi d’acord amb el codi de bon govern local.

També demanaran desplaçar el tòtem informatiu i els bancs de la plaça de l’església, i preguntaran sobre l’inici de les obres del carrer Sant Pau. El ple és demà a les 8 del vespre a la Masia de Can Borrell.