El Ple desestima les al·legacions presentades per un veí i aprova definitivament el Pressupost 2021

El dia 23 de febrer, just quan acabava el termini d’exposició pública del Pressupost Municipal un veí va presentar al·legacions, i des del punt de vista jurídic, calia que fos el Ple qui les resolgués. Es va optar per no esperar al proper Ple ordinari per fer-ho, ja que no serà fins a final de març, i es va convocar d’urgència un ple extraordinari ahir al vespre. Va ser un ple curt, de poc més d’un quart d’hora, en format telemàtic, on tots els grups menys el PSC van votar a favor de desestimar les al·legacions. Es dona el cas que si no s’haguessin presentat les al·legacions el Pressupost del 2021 ja hagués estat vigent des del dia 28 de febrer. L’alcalde, Josep Sánchez, començava el Ple justificant la urgència per resoldre les al·legacions, amb la voluntat de poder treballar amb els comptes nous com més aviat millor.

Es va votar la urgència del Ple per unanimitat a favor. A partir d’aquí es van debatre les al·legacions presentades per un veí, Francesc X. O. A. L’alcalde va resumir al Ple el contingut de les al·legacions

La proposta d’alcaldia va ser desestimar les al·legacions. Sols la primera tenia base legal per ser una al·legació. La resta no, i no passaven de ser opinions personals sobre què s’hauria de fer i què no, i què hauria de ser prioritari.

Per a la resta d’al·legacions, l’alcalde en va fer un seguit d’aclariments al Ple que, al seu entendre, servien per donar resposta a alguns dels comentaris fets pel veí. Un cop exposat tot plegat, l’alcalde va fer la proposta a Ple d’aprovar definitivament el Pressupost Municipal 2021.

Llavors van prendre la paraula els regidors. Abel Coll, regidor no adscrit, no va fer cap tipus de comentari i es va limitar a donar el seu vot a favor a aprovar el Pressupost i desestimar les al·legacions. La CUP, per la seva banda, si que va intervenir més extensament. El regidor Guiu Muns va celebrar que hi hagi hagut un veí prou implicat en la vida municipal que hagi presentat al·legacions, però va apuntar que seria una participació més positiva si hagués exposat aquestes opinions als òrgans participatius previs a la redacció del Pressupost, i no pas presentar-les el darrer dia d’exposició pública.

El PSC es va abstenir. La regidora Àngels Castillo va argumentar-ho dient que van valorar l’informe desfavorable de secretaria i estaven d’acord en desestimar les al·legacions en base a aquest informe, però que estan d’acord amb alguna de les opinions del veí, i com que van votar en contra del Pressupost, per coherència, ara no hi votarien a favor. Si que va dir que les opinions s’haurien de poder exposar i ser vinculants a consells participatius

L’alcalde, Josep Sánchez, va respondre a la regidora socialista dient que pel govern si que és prioritària la nova residència municipal. Va ser contundent en l’argumentari per defensar-ho.

Així mateix també va criticar que el veí que ha fet les al·legacions, que forma part del Consell del Poble, on va debatre el Pressupost, no hagués dit res en cap sessió del consell ni hagués exposat cap de les seves opinions per haver-les pogut debatre entre tots, i que hagi esperat al darrer dia de termini per presentar al·legacions i forçar un Ple municipal.

Des de Junts per Arenys de Munt van voler mostrar el total respecte per a qualsevol al·legació presentada en temps i forma, però que estan d’acord amb l’informe de secretaria per desestimar les propostes. I com que van votar a favor del Pressupost inicialment, ara també votaven a favor de l’aprovació definitiva. I ERC va votar a favor, i va convidar al veí a participar a una visita guiada al Centre Cívic el dia 11 de març a les 4 de la tarda.