El ple va aprovar la derogació de les bases de les subvencions al lloguer per joves i les bases d’ajuts destinats al lloguer

El regidor d’Economia, Josep Sànchez va explicar que l’objectiu de la proposta és ampliar el ventall a famílies amb dificultats econòmiques. Va llegir els acords.

En el torn d’intervencions, el regidor del PDeCAT Marc Tarrés va dir que troben bé que les bases siguin més inclusives, tot i que creuen que aquesta mesura no fomenta la oferta de lloguer.

També creuen que poden donar-se duplicitats degut que el lloguer podrà ser subvencionat via preu i via ajuda.

Pel que fa al PSC, la seva regidora, Àngels Castillo va dir que troben correcte que s’ampliïn els ajuts però va estar d’acord amb el regidor Marc Tarrés en que es donaran duplicitats

El punt va ser aprovat per 6 vots a favor d’ERC i CUP, 1 vot en contra de PSC i 5 abstencions de PP, PDeCAT i la regidora Maria Ballester.

En el mateix ple també es van aprovar les bases especifiques d’ajuts destinats a subministraments bàsics.

L’alcalde d’Arenys de Munt i regidor de Benestar social, Joan Rabasseda va explicar que aquestes ajudes s’atorguen a persones en risc d’exclusió social.

Aquestes persones han de complir les condicions aprovades al febrer de 2017 amb un canvi; cal que estiguin empadronades a Arenys de Munt amb una antiguitat mínima de 6 mesos. Ell mateix va llegir els acords.

En el torn d’intervencions, el regidor de la CUP, Josep Manel Ximenis va avançar que votarien a favor però va destacar que aquestes bases han de ser enteses en el marc dels ajuts que ja van ser aprovats.

Per la seva part, el regidor del PDeCAT, Marc Tarrés va dir que comparteixen les objectius d’aquestes bases, però es va mostrar sorprès que només vagin dirigides als propietari d’un immoble i no al titular de les factures.

També va assenyalar que propietaris i llogaters poden patir un greuge comparatiu.

El punt va ser aprovat per 6 vots a favor d’ERC i CUP, i 6 abstencions de PDeCAT, PSC, PP i la regidora Maria Ballester.