El Ple de novembre aprova un pla antifrau, consellers de GUSAM i una pujada del preu de l’aigua, entre altres qüestions

Tres hores i una miqueta més és el que va durar el ple ordinari del mes de novembre. I encara sort que la majoria dels punts de la part resolutiva es van aprovar per unanimitat. En tot cas, anem a desgranar-lo i explicar què es va aprovar ahir al Ple. En primer lloc una declaració institucional. La va llegir la regidora Montse Batista i Alsina. Era el manifest del 25 de novembre, consensuat entre totes les forces polítiques del consistori. Aquests n’eren un parell de fragments

Tot seguit es va aprovar l’acta de la sessió anterior i l’aprovació de l’acta de delimitació dels termes d’Arenys de Munt i Canet. Es tractava de donar formalitat a aquesta iniciativa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, després de les reunions que s’han fet entre Arenys de Munt i els pobles limítrofs. Hi ha hagut alguna discrepància però s’han resolt i la línia de terme ha quedat tal com ja estava. Ho deia al Ple l’alcalde i regidor de Planejament Urbanístic, Josep Sánchez Camps

El punt es va aprovar per unanimitat. També va ser per unanimitat el canvi de representants a l’Associació de Municipis per la Independència, l’AMI. Era només un petit canvi. La regidora Tònia Vila Paituví era suplent i va passar a ser la representant titular, i Montse Batista i Alsina, que era la representant titular va passar a ser la suplent. JuntsxAdM hi va votar a favor però va tornar-se a queixar de que cap regidor de l’oposició tingui representació als òrgans col·legiats, tal com ja es van queixar al Ple del Cartipàs.

Després es va aprovar una modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament. El regidor Àngel Castillo Vallcorba va explicar que quan es va aprovar el mes passat la Relació de llocs de Treball de l’Ajuntament van veure que hi havia una fitxa de la figura d’arquitecte que no era correcta i aquesta era la part que s’esmenava ahir, a més de retira una plaça ja no ocupada a la Central de Can Jalpí

Tot seguit es va aprovar el pla de mesures antifrau segons el model redactat per la Diputació de Barcelona. En va donar lectura el regidor de Transparència, Jordi Maimí Girbal, ja que la idea és demanar una subvenció Next Generation per Medi Ambient i perquè la concedeixin cal tenir aprovat un pla de mesures antifrau.

La subvenció Next Generation a que vol optar l’Ajuntament és per fomentar la recollida selectiva.

JuntsxAdM hi va votar a favor, celebrant que es puguin rebre subvencions. La regidora Roser Moré Collet va aprofitar per reclamar la concreció de més projectes perquè estiguin fets quan hi hagi convocatòria de subvencions. Com a exemple es va referir a la futura residència geriàtrica

I la portaveu del PSC, Vanesa Muñoz Fernández, va celebrar que es demanin subvencions a Europa i que això comporti tenir un pla antifrau, cosa que creu necessària fins i tot sense que fos obligatori per accedir als fons europeus

Tot seguit es va fer el nomenament dels membres del Consell d’Administració de GUSAM, alguns a proposta del govern, altres de l’oposició, i altres, representants de la ciutadania, escollits amb el Procés Participatiu que es va fer fa unes setmanes. Josep Sánchez Camps i Alfons Molons Antius, Àlex Soler Casals i Miquel Lladó Umbert han estat cessats com a consellers del Consell d’Administració de GUSAM. Es van nomenar consellers a Martí Utset Gil, Jaume Arasa i Aguirre, Albert Vallata Jaurés, i Joseluís Rodríguez Redondo. I es van mantenir com a consellers M. Àngels Gros Argelés, Mireia Fillol Oms, Vanesa Muñoz Fernández i Daniel Garcia de la Serrana. Al Ple ho va exposar el regidor de Municipalitzacions, Guiu Muns Roura

L’oposició hi va votar a favor, donant la benvinguda als nous consellers i destacant la voluntat de servei, altruista i no recompensada econòmicament que hi ofereixen els membres no polítics. Escoltem, en aquest cas, Vanesa Muñoz Fernández

El punt setè era sobre l’ordenança del subministrament d’aigua, i aquest ja no es va aprovar per unanimitat. Era la derogació de l’ordenança fiscal que regula la taxa de subministrament d’aigua potable i clavegueram per aprovar-ne una altra, reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram d’Arenys de Munt. L’Alcalde explicava que el rebut de l’aigua s’ha d’apujar si o si, perquè fa 9 anys que no es toca i ara els costos de personal i de servei són més elevats. I deia que s’ha fet una pujada que no castigui els consums baixos però si que penalitzi els consums excessius

Des de JuntsxAdM van votar-hi en contra perquè no poden entendre ni permetre que els veïns d’Arenys de Munt, on l’aigua es gestiona amb recursos públics, hagin de pagar l’aigua més cara que a altres municipis veïns on l’aigua es gestiona a través d’una concessió a una empresa privada. Ho exposava Albert Vallata Jaurés

I la regidora del PSC, Vanesa Muñoz  Fernández, comentava aspectes que no li agraden. El primer és l’augment de pressió fiscal, que de mica en mica la van apujant des del govern, o la quota de fuites i alguns requisits d’àmbit social. Va demanar que les factures s’enviïn per correu electrònic i no per correu postal dies després d’haver estat cobrades

Josep Sánchez Camps va lamentar que Junts es desmarqui de la unitat que sempre hi ha hagut en la qüestió de les municipalitzacions i ara defensi una gestió indirecta, ja que és més barata. I també va criticar que el PSC demani que el sou dels treballadors de l’aigua no hauria de ser tan elevat. Vanesa Muñoz ho va voler aclarir, dient que ella es refereix a la diferencia salarial que hi ha entre treballadors de GUSAM

Al final el punt es va aprovar amb els vots a favor només del govern i els 5 vots en contra de l’oposició, 4 de Junts i un del PSC.

Per acabar la part resolutiva hi ha una nova modificació de crèdit, la dotzena que es fa aquest any 2023. Era una modificació tècnica, feta a iniciativa del personal tècnic de l’Ajuntament, per fer front a tres casuístiques. Cal ampliar la partida de personal per donar cobertura a un augment de sous, la liquidació de l’any 2022 de l’aportació de l’Ajuntament al Consell Comarcal, i un suplement als interessos per un crèdit. En total són 52.000€, la majoria finançats amb romanents i estalvis d’altres partides. Escoltem l’alcalde

Pep Artigas Alsina, de JuntsxAdM va criticar la baixada del romanent de tresoreria, que s’ha reduït pràcticament un 90%. Però tot i així hi van votar a favor

El PSC hi va votar en contra, com a totes les modificacions de crèdit que s’han presentat

L’alcalde va donar resposta a les crítiques, defensant la gestió econòmica i la utilització de romanents per millorar la qualitat de vida dels veïns. Defensa que al 2024 es farà una gestió econòmica rigorosa, prudent i eficient.

I a més d’aquesta part resolutiva i la part de control habitual, també hi va haver precs i preguntes de l’oposició.