El ple de l’ajuntament va començar amb unes paraules de l’alcalde per denunciar fets com ara la mort de Xavier Costa

L’alcalde Josep Sánchez també va denunciar els actes succeïts de violència de gènere i va parlar de la situació actual on encara hi ha representants politics catalans a presó i a l’exili.

Seguidament es van aprovar per unanimitat que els dies festius per l’any vinent siguin el 20 d’abril i l’11 de novembre.

També es va aprovar per unanimitat la modificació del conveni amb l’Agrupació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Recordem que s’ha canviat el servei de transport del bus de l’empresa Colomer a la Sagalés. El regidor de mobilitat, Àngel Castillo, va parlar de les millores que la nova empresa vol anar instaurant.

Altres punts aprovats per unanimitat van ser la pròrroga de delegació de competències dels ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle per a la gestió del servei de la deixalleria, i el conveni extrajudicial en el recurs contenciós sobre una parcel·la de 17 metres quadrats de Can Có.

La modificació de crèdit per un import de 48.319 euros, per dedicar els diners destinats al Centre Cívic a inversions més urgents, es va aprovar amb l’únic vot d’abstenció de la Cup. El regidor Guiu Muns va dir que tot i que es pretén estalviar interessos, veuen amb les modificacions de crèdit una manca de planificació del pressupost.

Per la seva part el regidor de Junts per Arenys de Munt, Lluis Campasol, va dir que es tractava de complir amb el Pla Econòmic Financer, però que tot i així cal prioritzar obres per no tornar a tenir la mateixa despesa econòmica.

Com a resposta l’alcalde Josep Sánchez va dir que aquestes inversions no penalitzaran el Pla Econòmic Financer, i que l’únic que es fa és alentir el projecte del Centre Cívic per poder fer altres inversions. També va avançar que al setembre es farà una nova modificació de crèdit.

La modificació de les bases d’execució del pressupost 2019 per poder fer canvis en les retribucions dels portaveus i regidors de l’Ajuntament i la dedicació exclusiva de l’alcalde, es van aprovar amb l’únic vot en contra de la Cup. L’alcalde va explicar el que cobraran els grups politics, els regidors, i tant ell com el primer tinent d’alcalde, Àngel Castillo, que tindran dedicació exclusiva.

El regidor de la Cup, Guiu Muns, va ser molt crític en aquest punt que va qualificar de “parany”. Entre d’altres comentaris va dir que els politics han de ser politics i no tècnics municipals, o va parlar del que cobraran quan hi ha molta gent al poble que ho passa malament.

Com a resposta l’alcalde va dir que es cert que molta gent del poble ho passa malament, però que en això treballen, i respecte al seu sou va dir que és dels més baixos en dedicació exclusiva.

El punt referent al projecte d’obres fora de sòl urbà de Can Xicoy es va aprovar per unanimitat. Com també la delegació de competències al Consell Comarcal per a la gestió de la contractació centralitzada del servei de telecomunicacions.

Pel que fa a les mocions, la CUP va presentar una pel dret a l’habitatge, que va rebre el suport de la resta de grups politics.

I el PSC va presentar una moció per potenciar i facilitar la participació dels veïns als plens municipals, consell del poble, i altres espais de debat. Es va aprovar ja que va comptar amb el suport de Junts per Arenys de Munt i de la Cup que van votar a favor i Esquerra es va abstenir.

El ple sencer el podeu escoltar al web de Ràdio Arenys de Munt a la carta. Dir-vos que el proper ple serà el 28 d’agost.