El ple de l’ajuntament va aprovar per unanimitat les bases per fomentar l’ocupació per a col·lectius de menys de 30 anys i més de 45

Recordem que l’any passat ja es van aprovar unes bases amb aquest objectiu, però ara s’han revisat per fer canvis substancials jurídics i tècnics.

En el torn d’intervencions, el regidor de la CUP Josep Manel Ximenis va explicar que quan es van aprovar les bases anteriors ja es van detectar aspectes potencialment millorables, com, per exemple, el fet que fos obligatori que el desocupat no estigues rebent cap ajut.

El regidor del PDeCAT Marc Tarrés va dir que les bases anteriors eren massa restrictives. Va posar l’exemple de que fos obligatori que el domicili fiscal i social de l’empresa contractadora estigués a Arenys de Munt.

El regidor Josep Sànchez es va dirigir a la oposició per agrair la seva col·laboració, i va desitjar que la flexibilització de les bases creï més ocupació.