Punts destacats del ple ordinari d’avui

L’Ajuntament d’Arenys de Munt celebrarà aquest dijous el darrer ple abans de l’inici de les vacances. Tornarà a ser a través de videoconferència amb cada regidor des de casa seva i es podrà veure al canal de youtube de l’Ajuntament i escoltar al web de la ràdio.

El punt més destacat que es portarà a votació és una modificació de crèdit de 4 milions d’euros destinats a diverses inversions i actuacions que tenen com a objectiu generar estalvi i modernitzar alguns equipaments municipals. Concretament, d’aquests 4 milions d’euros 2 es destinaran a renovar tot l’enllumenat públic per llums LED així com també a liquidar els deutes amb els bancs abans que es cobrin nous interessos. Aquestes mesures comportaran un estalvi de 100.000 i 450.000 euros respectivament. Ho explica L’Alcalde i regidor d’Economia d’Arenys de Munt, Josep Sánchez.

Sánchez afegeix que gràcies a aquest estalvi generat per les inversions, el pressupost de l’any vinent no es veurà afectat. L’Alcalde ha volgut destacar una vegada més que no pujaran els impostos.

I els altres 2 milions d’euros de la modificació de crèdit es destinaran a inversions en equipaments municipals com l’Esplai de jubilats, l’edifici de la Cooperativa o la re-ubicació del pipican.

Al ple també es portarà a votació la derogació d’ordenances fiscals per l’exercici 2021, l’aprovació del conveni de serveis socials amb el Consell Comarcal del Maresme i la modificació de l’encàrrec de gestió a mitjà propi de la deixalleria.

També hi destaquen la modificació dels estatuts de la societat mercantil GUSAM. Com a president de l’empresa, Josep Sánchez, explica que aquesta modificació donarà més participació als veïns i veïnes d’Arenys de Munt.

També està previst que s’aprovi el projecte executiu de l’edifici de la Cooperativa d’Arenys de Munt.

Al Ple també hi ha mocions. Concretament la CUP demanarà a la Generalitat de Catalunya impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran. És a dir, demanaran que la Generalitat assumeixi la gestió de les residències privades i les transformi en centres de titularitat pública. Ho detalla el regidor de la CUP, Guiu Muns.

I per altra banda, el PSC presentarà una moció per demanar el retorn del servei mèdic previ a l’estat d’alarma i la reobertura dels consultoris locals i servei presencial. La seva regidora, Àngels Castillo, explica que l’actual sistema provoca la desatenció de moltes persones.

Àngels Castillo afegeix que han parlat amb el Cap d’Atenció primària del Maresme per transmetre’ls-hi la queixa.

El ple, com dèiem, serà demà a 2/4 de 8 de la tarda de forma telemàtica. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament.