El Ple aprova una modificació de crèdits per 1’6 milions d’€, un nou crèdit amb la Diputació de més d’1 milió d’€, el projecte definitiu de Riera i Rotonda, i la moció de la CUP

El punt més destacat va ser una modificació de crèdit, la 12/2021, que pujava a 1’6 milions d’euros, la segona més important del mandat. Una modificació que no va acabar de convèncer a l’oposició, ja que es va aprovar només amb els set vots del govern. Tots els partits de l’oposició es van abstenir. La modificació va orientada a arreglar petits elements del dia a dia, que milloraran la qualitat de vida dels veïns malgrat ser actuacions de petita envergadura. Es faran inversions a la via pública, es comprarà mobiliari urbà per a parcs infantils, millores d’accessibilitat i mobilitat a alguns carrers. Això seran 353.000 euros. Una altra part serà per manteniment d’instal·lacions esportives i municipals, les escoles i el cementiri. En aquest cas s’hi destinen 325.000 euros. I per a pal·liar efectes de la pandèmia es posen la resta de diners, destinats a l’ampliació de subvencions per a lloguer, ajudes a empreses, contractació, comerç, el concurs d’emprenedoria, i la posada en marxa de nou de les targetes de transport públic per a la gent gran. També es posen diners a la compra d’habitatge social, vehicles de la brigada i policia, es posaran nous punts de recollida selectiva al CAP, posant càmeres per garantir el civisme. Es posaran càmeres també al camp de futbol. L’estalvi aconseguit els darrers anys i la flexibilització del sostre de despesa han permès aquesta modificació. Hi ha hagut superàvit i es poden posar els recursos a aquesta modificació.

El regidor de la CUP, Guiu Muns Roura, va dir que és complicat donar un vot a favor de tantes actuacions noves totes juntes i barrejades quan n’hi ha que hi estan d’acord i altres que no. La CUP va votar uns abstenció crítica.

Per part del PSC el vot també va ser abstenció. Consideren que una modificació de crèdit tan important sempre és fruit de mala gestió econòmica o mala planificació inicial del pressupost. Els socialistes els van recordar que al juliol de 2020 es va aprovar una altra gran modificació de la qual no van tenir temps de gastar tots els diners que es van moure llavors. La regidora Àngels Castillo Campos, va mostrar-se d’acord amb el 80% de la modificació però n’hi va trobar a faltar d’altres que sovint demana el PSC

Junts per Arenys de Munt també es va abstenir. Comparteixen algunes de les partides, com les d’acció social o l’ampliació de subvenció nominativa a la residència Verge del Remei, educació, esports i espai públic, però dubten del fet que es pugui acabar fent tot el que ara es planteja. En va parlar la regidora Vicky Devesa Jorge

La modificació es va aprovar amb els sis vots dels regidors d’ERC i el del regidor no adscrit Abel Coll.

Tot aquest debat es va fer al tercer punt, després que el primer punt, aprovació de l’acta anterior, i el segon es van aprovar per unanimitat. En el segon punt tots els partits van estar a favor d’un canvi tècnic de certs perfils professionals d’alguns treballadors municipals, amb canvi de tasques. Feien referènt a l’àrea de transparència, administració general, informàtica i recursos humans. El quart punt també es va aprovar per unanimitat i era el reconeixement extrajudicial de crèdit per reconèixer factures no pagades de l’exercici anterior per pagar-les en aquest exercici. El cinquè punt ja no va comptar amb el suport de tots els partits. Era demanar un crèdit a la Diputació de Barcelona, i aquí la CUP es va abstenir. Es demanen 1.087.082 euros a la Diputació per finançar obres rellevants pel municipi, com son la urbanització de la Riera i Penya (322.000€) i la nova rotonda d’entrada al municipi (487.000€). També es modificarà el Pla General per donar una solució definitiva a la zona de Roals (101.000€), millores a la via pública (75.000€), obres d’accessibilitat al pavelló del Torrent d’en Terra (60.000€) i obres de reforma aquí, a la ràdio (40.000€).

Com dèiem la CUP es va abstenir, destacant les contradiccions que veu en el fet d’estar eixugant deute per una banda i modificant crèdit per fer diferents actuacions amb romanents, i per l’altra banda demanant un altre crèdit a la Diputació, que a més es concedeix a través del BBVA, el banc que més desnonaments acumula a Espanya

Més enllà d’aquests punts econòmics hi va haver també un punt molt destacat. Es van desestimar les al·legacions presentades per un veí al projecte d’urbanització de Riera i Penya, entrada a Sant Carles i nova rotonda i es va aprovar definitivament el projecte. La qüestió es va aprovar per unanimitat. La regidora d’Urbanisme, Mari Àngels Gros Argelés, va destacar les virtuts el projecte, aprovat inicialment el 18 de març. L’11 de maig va acabar el termini d’exposició pública i s’hi van presentar tres al·legacions que es van resoldre ahir, desestimant-les. Les al·legacions eren presentades pel veí F.X. O. A, posant en alerta si hi havia algun delicte mediambiental o de malversació de fonts públics, cosa que s’ha descartat a través d’informes.

Pel que fa a les al·legacions en si, la CUP també entén que són opinions i no al·legacions i que hi hauria d’haver altres espais i òrgans on poder-les plantejar. Destacat que aquest veí concret no va dir res a cap consell del poble ni d’urbanisme, quan era el moment de manifestar opinions, i en canvi ho ha portat com al·legació a un ple.

El PSC va coincidir en la valoració de la CUP i va anar més enllà, dient que no es pot acusar als treballadors municipals d’haver comés un delicte penal sense tenir-ne cap prova ni indici, ja que dir-ho sense fonament si que és un delicte, concretament de calúmnies. En va parlar la regidora Vanesa Muñoz Fernández.

Junts per Arenys de Munt va dir que les al·legacions són legítimes però no podien ser tingudes en compte. La regidora Roser More Collet va exposar el seu vot favorable, tal com ja ho va ser a l’aprovació inicial

També era un punt urbanístic el punt número set. L’any 2008 l’Ajuntament va encomanar a GUSAM el desenvolupament urbanístic de la zona d’Aiguaviva i ara s’ha revocat l’encàrrec per assumir-ho de nou l‘Ajuntament. L’explicació és que la GUSAm a derivat més cap a una empresa e serveis més que no pas de gestió urbanística, i ara ja no té recursos per a poder desenvolupar urbanísticament aquella zona. Per això ha demanat a l’Ajuntament que li revoquin l’encàrrec fet fa uns 13 anys, i això s’havia de fer per Ple. Tots els partits hi van estar d’acord.

També al Ple es va demanar prorrogar la qualificació de municipi turístic. Ho som des de l’any 1999 quan la Direcció General de Comerç va emetre aquesta qualificació i l’objectiu municipal és seguir-ho sent. Si no es prorroga, Arenys de Munt deixarà de ser municipi turístic el dia tres d’agost d’aquest any, i ara es demana la pròrroga per quatre anys més. Ser municipi turístic permet que les botigues puguin obrir diumenges, cosa que dinamitza el comerç local.

Per altra banda al Ple Municipal s’hi va debatre una moció de la CUP per demanar que els municipis del Maresme siguin considerats com a àrea amb un mercat d’habitatge tens. Tothom hi va votar a favor menys el PSC que es va abstenir. Ho explicàvem ja ahir, i bàsicament es tracta del fet que si Arenys de Munt, i tot el Maresme, és declarat com a zona de mercat d’habitatge tens, l’Ajuntament podrà impulsar iniciatives i polítiques per frenar el preu del lloguer. Escoltem Guiu Muns Roura al Ple

Fins a aquest punt no havia parlat el regidor no adscrit, que fins llavors s’havia limitat a votar a favor dels punts sense més explicació. En aquest cas si que va comentar la idea de la moció i del seu vot a favor.

El PSC es va abstenir, no per estar en contra del que deia el text, sinó perquè la llei que empara aquesta normativa, la 11/2020, pot ser inconstitucional i fins i tot contrària a l’Estatut de Catalunya i no tindrà gaire recorregut. De fet el Tribunal Constitucional ja ha admès a tràmit el recurs per estudiar la constitucionalitat de la llei. Ho va dir la regidora Vanesa Muñóz Fernández, i al final n’hi va donar resposta el regidor Muns

I per part de Junts per Arenys de Munt el vot va ser favorable, tot i que creuen que no tots els pobles del Maresme estan en la mateixa situació pel que fa als preuys del lloguer, i potser no tots podrien acreditar amb dades que realment tinguin un mercat d’habitatge tens. Pensen que ho haurien de demanar només, a títol individual, els ajuntaments que si que complissin els requisits. ho va argumentar el regidor Santi Morell Capellera

I ERC va afirmar que gairebé tots els municipis tenen un mercat d’habitatge tens segons els paràmetres establerts, i consideren que la llei de regulació de lloguers que ha fet la Generalitat serà bàsica per redreçar la situació. Ho va exposar la portaveu d’Esquerra, la regidora Tònia Vila paituví

D’aquesta manera va acabar la part dispositiva del Ple i es va iniciar el torn de precs i preguntes