El Ple aprova punts de tràmit i debat dues mocions sobre la llengua catalana a l’escola

El ple d’ahir al vespre no va arribar a dues hores, i va tractar diferents qüestions, tal com ahir avançàvem en la crònica prèvia. Els dos punts de la part dispositiva eren de caràcter tècnic i es van aprovar tots dos per unanimitat. La regidora d’Urbanisme, Mari Àngels Gros Argelés, va exposar el primer punt, referent  l’ordenança que regula la comunicació prèvia d’obres. Bàsicament es tracta de permetre que moltes obres que es fan a les cases es puguin fer només comunicant-ho a l’Ajuntament, sense que calgui demanar el tradicional permís d’obres, cosa que alenteix l’obra. Per tant només caldrà dir a l’Ajuntament que es farà una obra i posteriorment, un cop feta, els serveis tècnics la podran visitar per controlar que l’hagin fet com tocava i respectant les normes urbanístiques vigents. Escoltem la Regidora

Tots els grups municipals hi van votar a favor al considerar que era un punt de tràmit, que calia aplicar-ho, i a més, que facilita tràmits i redueix burocràcia.

El següent punt era aprovar un expedient de regulació de saldos comptables. També es va aprovar per unanimitat i sense gaire debat. Es tractava de posar ordre al calaix de factures que han caducat i que ningú reclama, i que en total pugen més de 2.500€. També hi ha errors comptables als números d’anys enrere, uns 600€ que s’hi afegeixen. Ho va explicar l’alcalde i regidor d’Economia al Ple

Aquí també tots els partits hi van votar a favor. Tampoc hi va haver debat polític sobre la qüestió, cosa que el regidor de la CUP, Guiu Muns Roura, considera que és avorrit

Després de la part de control es va entrar al Ple un punt d’urgència. Un reconeixement extrajudicial de crèdits. També ho va explicar l’alcalde, dient que es tracta de poder pagar dues petites factures, ja que es van cometre errors durant el procés administratiu

En aquest sentit la CUP va demanar una reunió urgent entre departaments municipals per clarificar el camí administratiu que han de seguir les factures i que tots els tècnics ho tinguin clar i ho puguin explicar clarament als proveïdors.

En termes similars es va expressar Junts per Arenys de Munt, dient que si s’hagués fet bé el procés ara no caldria tractar aquest punt al Ple. Ho va dir la regidora Vicky Devesa Jorge

Aquest punt d’urgència també es va aprovar per unanimitat

Després es van debatre dues mocions de temes que no són estrictament del poble. El motiu de controvèrsia fou la polèmica al voltant de la immersió lingüística, la defensa del català i el conflicte a l’escola Turó del Drac de Canet de Mar.  I en primer lloc es va debatre una moció presentada per el PSC. Manar reforçar el consens sobre el model lingüístic a Catalunya per millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un context polilingüe. La regidora socialista Vanesa Muñoz Fernández, començava la moció defensant que el model d’immersió lingüística ha estat una de les principals eines de cohesió i promoció social i el que millor ha garantit la igualtat d’oportunitats en l’aprenentatge de les dues llengües oficials a Catalunya. Exposava també els canvis socials, culturals i polítics dels darrers anys que han comportat l’actual sentència judicial sobre l’obligació de fer almenys una quarta part de les classes en castellà com a llengua vehicular i per tant, la moció demana a la Generalitat que ho acati i ho faci complir

Va ser breu però directa la resposta del regidor no adscrit Abel Coll, treient tot valor o interès a la moció

La CUP va defensar plenament i totalment la immersió lingüística i el model educatiu català, sense tolerar cap tipus d’ingerència que hi puguin fer els tribunals. Per això va insistir en reclamar la independència i la desobediència a la sentència. Van votar en contra la moció del PSC perquè si s’ha trencat el consens sobre la llengua és per culpa dels partits espanyolistes que han creat una imatge fictícia de la realitat lingüística, i exigeix més força al govern català defensant la llengua.

Ningú va votar a favor de la moció excepte el PSC que és qui l’havia presentant. Molt diferent va ser el resultat a la moció següent, la presentava ERC i anava sobre el mateix, sobre la immersió lingüística, però en sentit oposat a la del PSC. Era un text de l’Associació de Municipis per la Independència i la va defensar al Ple la regidora i portaveu d’ERC, Tònia Vila Paituví, redactat a través de la plataforma unitària SomEscola. La introducció del text era pràcticament calcada. Es defensa el model lingüístic, destacant que serveix per garantir el coneixement de les dues llengües, que així ho avalen els estudis i les proves de nivell, i que cap motiu pot justificar una ingerència dels tribunals reclamant més hores en castellà a l’escola, només arguments falsos i perillosos. També es demana la mobilització i que sigui l’Estat Espanyol qui acati la voluntat catalana de mantenir el model lingüístic català tal com ha estat creat

La CUP es va adherir plenament a la moció, però el PSC va lamentar no poder-hi donar suport i que no se n’hagués pogut fer una declaració institucional consensuada amb tothom.

Junts per Arenys de Munt hi va votar també a favor, i ho va verbalitzar el seu portaveu, Santi Morell Capellera

La regidora vila Paituví va agrair el suport de tots els partits excepte el PSC