El ple aprova les ordenances fiscals 2024, l’encàrrec del servei de ràdio a GUSAM i dues mocions d’urgència

Ahir es va celebrar un nou ple ordinari de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, el 2n d’aquest “curs”. Un ple que va superar les dues hores i mitja de durada i que va comptar amb la totalitat dels regidors del consistori.

Abans d’aprofundir en els punts de l’ordre del dia, l’Alcalde, Josep Sánchez Camps va lamentar els darrers successos entre Israel i Palestina.

Entrant en matèria, el ple d’ahir contemplava 5 punts en la part resolutiva, 2 a la part de control i 8 precs i preguntes per part dels grups de l’oposició. A més a més, es van entrar dues mocions per urgència, de Junts i la CUP.

El primer que es va portar a debat va ser la proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2024. Dimecres, a la prèvia del ple, l’Alcalde explicava que per poder mantenir el personal i els serveis que presta l’Ajuntament, cal apujar impostos. Una mesura que mai és ben vista, però necessària per aconseguir quadrar el pressupost municipal de l’any 2024. L’impost que més puja és l’IBI, que ho fa en un 9’8%. Sánchez explicava també que les inversions en energia han permès reduir molta despesa, i gràcies a això no cal augmentar encara més l’IBI.

Ja ahir, al ple, l’Alcalde llegia els acords.

I després això era moment perquè els diferents partits poguessin expressar les seves reflexions. El primer que ho feia era Albert Vallalta Jaurés, qui afirmava que es tracta d’una pujada oportunista, ja que no es va anunciar en període electoral, i desproporcionada.

Immediatament després prenia la paraula la regidora del PSC, Vanesa Muñoz Fernández, qui compartia la opinió del regidor Vallalta i a més a més afirmava que es tracta d’una pujada derivada d’una mala gestió econòmica que acaben paguen els veïns i veïnes.

I per últim era el torn del regidor de la CUP, Guiu Muns Roura. Reconeixia que havien de justificar un fet que no els hi agrada, com és pujar impostos. Muns, però, afegia que és necessari fer-ho per quadrar el pressupost i lamentava la manca d’opcions d’obtenir ingressos que té l’administració local.

Així doncs el punt va ser aprovat amb els 8 vots d’ERC i la CUP. Junts i el PSC hi van votar en contra.

El 3r punt de l’ordre del dia era la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament. Un punt que va exposar el regidor de Recursos humans, Àngel Castillo Vallcorba. Escoltem un fragment dels acords.

La primera en prendre la paraula en el torn d’intervencions va ser la regidora de Junts Roser Moré Collet. Primerament, la regidora demanava al govern realitzar una valoració de llocs de treball de l’Ajuntament. Pel que fa al sentit de vot, Moré avançava que votarien en contra ja que es tracta d’un punt que contempla moltes modificacions. Algunes les comparteixen i altres no.

I pel que fa al PSC, la seva regidora, Vanesa Muñoz Fernández, expressava una reflexió similar a la regidora Moré. Estan d’acord en algunes modificacions, com la pujada de  les retribucions als treballadors, però no veuen clara la promoció interna plantejada en la brigada.

El punt es va aprovar amb els mateixos vots que el punt anterior. 8 a favor d’ERC i CUP, i 5 en contra de Junts i PSC.

El següent punt era la proposta d’aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores de subvencions en l’àmbit d’igualtat de gènere i LGBTI en règim de concurrència competitiva. Un punt que es va aprovar per unanimitat i que va exposar la regidora d’Igualtat i LGBTI, M.Àngels Gros Argelés.

I l’últim punt de la part resolutiva és el que fa referència a aquesta casa, Ràdio Arenys de Munt. Concretament es portava a votació la proposta de l’encàrrec de la gestió de la ràdio municipal a l’empresa GUSAM SA. El servei es va municipalitzar a la primavera després del treball d’una comissió. Aquest servei, ja municipalitzat, ara s’encomana a l’empresa municipal GUSAM que el gestioni, ja que és la forma més eficient i eficaç de gestió, tal com recollia al projecte de creació del servei. Ara s’ha elaborat un contracte programa, que posa data definitiva a quan la ràdio serà de GUSAM. Serà l’1 de gener de 2024. El regidor de Municipalitzacions, Guiu Muns, va ser l’encarregat de llegir els acords.

En el torn d’intervencions, la regidora del PSC, Vanesa Muñoz, explicava que, evidentment, estan d’acord en que la ràdio continuï endavant però lamentava, un dia més, les formes i les maneres amb les que s’ha encarat tot el procés.

El punt va ser aprovat per 12 vots a favor d’ERC, Junts i CUP, l’abstenció del PSC. Amb això, es va arribar al final de la part resolutiva.

Com dèiem a l’inici del resum del ple d’ahir, a banda de tots els punts previstos en l’ordre del dia, es van entrar dues mocions per urgència. Una presentada per Junts x Arenys de Munt i l’altre per part de la CUP.

La de Junts era una moció per donar suport a l’ex-conseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà. Una moció que va exposar el portaveu de Junts, Pep Artigas Alsina.

En el torn d’intervencions, la regidora del PSC, avançava que el seu vot seria en contra al·legant que es tracta d’una moció declarativa sobre qüestions fora de les competències municipals.

I per la seva part, el regidor de la CUP Guiu Muns, explicava que el contingut de la moció ha generat un debat intens dins de l’assamblea. Rebutgen la sentència però recorda que els aldarulls succeïts en les manifestacions post sentència 1 d’octubre van ser sota el mandat de Miquel Buch.

La moció va ser aprovada amb 11 vots a favor d’ERC, Junts, i Raquel Serrat de la CUP, un vot en contra del PSC i l’abstènció de Guiu Muns, de la CUP.

I ja per últim, ens queda repassar la moció presentada per la CUP, una moció de rebuig a l’espionatge i les infiltracions policials en el moviment popular independentista. Escoltem un fragment de l’exposició realitzada per Guiu Muns.

En el torn de paraula, la regidora del PSC, Vanesa Muñoz argumentava el seu vot en contra seguint la mateixa línia que en la moció anterior.

La moció va ser aprovada amb 12 vots a favor d’ERC, Junts i CUP, i el vot en contra del PSC.