El Ple aprova les contibucions especials pel quart tram de la Riera, el nou concurs d’emprenedoria i la moció de Junts per una millor gestió dels ERTO

Ahir hi va haver Ple municipal i en ell s’hi van tractar i aprovar diverses qüestions. La primera van ser les contribucions especials que hauran de pagar els veïns del tram baix de la Riera per a les obres d’urbanització de Riera i Penya. Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció de la CUP i tota la resta a favor. La regidora d’urbanisme, Mari Àngels Gros Argelés, va fer una explicació detallada dels arguments jurídics que justifiquen el cobrament de contribucions especials. En aquest cas suposen un 40% del total de l’obra, i és una xifra que pot variar si l’obra acaba sortint més cara o més barata del que està previst inicialment.

Sols la CUP es va abstenir en aquest punt. El seu regidor, Guiu Muns Roura, ho va justificar reiterant el missatge que han donat sempre que s’ha parlat de la Riera, que l’obra de la Riera no és una prioritat i per tant, no voten a favor de res que tingui a veure amb l’obra de la Riera, però tampoc en contra, ja que entenen que les obres s’han d’acabar. Muns argumentava que les contribucions d’aquesta zona han de ser equitatives amb les que han pagat la resta de veïns de la Riera, que ho han comprovat i serà així

El PSC va votar-hi a favor, però a la seva intervenció la regidora Vanesa Muñoz va remarcar que primer hagués estat bé resoldre una al·legació presentada per un veí i després aprovar les contribucions especials

Junts per Arenys de Munt també hi va votar a favor, valorant bé els coeficinents aplicats, el fet que sols paguin les cases que estana la llera de la Riera i no les de la carretera, i que el pagament es pugui fraccionar

La regidora d’Urbanisme va acabar comentant que la voluntat és que al juny es liciti el projecte i que a finals d’any o a principis del vinent comencin les obres. Ho va exposar de nou al torn de precs i preguntes a demanda del PSC, que volia un cronograma de les obres.

El següent punt a tractar es va aprovar per unanimitat, i era la d’ampliar la dotació pressupostària a GUSAM per a l’encàrrec de la deixalleria, a fi efecte de contractar una persona més que treballi a l’equipament mancomunat durant l’estiu i supleixi els torns de vacances del personal habitual. És un punt que va defensar el regidor de Medi Ambient, Jordi Maimí Girbal. Va argumentar els motius que han portat a aprovar aquest augment de pressupost, tant per aquesta qüestió de personal com pel cost de la gestió diària de les deixalles.

La modificació del Ple d’ahir era només la part proporcional fins al 28 d’agost, quan acaba l’encomana de gestió actual i s’aprovi una nova pròrroga. La CUP hi va votar a favor valorant que la deixalleria funciona molt bé i és 100% pública. El PSC també a favor, igual que Junts per Arenys de Munt i el regidor no adscrit.

I per unanimitat també es va aprovar les bases per a un nou concurs d’emprenedoria a Arenys de Munt. I era previsible ja que les bases han estat treballades i consensuades amb tots els grups municipals i per tant, era lògic un vot favorable al Ple. Així ho detallava l’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Josep Sánchez Camps

Tots hi van votar a favor. Junts per Arenys de Munt va agrair haver treballat conjuntament les bases. La CUP ho va fer destacant l’entesa que hi ha hagut a l’hora de fer les bases i apuntant que l’emprenedoria pot ser un dels motors del centre cívic

La regidora del PSC, Àngels Castillo Campos, va expressar el vot favorable del PSC destacant que les bases milloren els anteriors concursos, tot i que encara no són les ideals. Ells hi van demanar tenir en compte projectes d’emprenedoria on-line i augmentar la quantitat dels premis. Va demanar que es fes la màxima difusió de la convocatòria, no només per la web municipal, ja que, al seu criteri, és molt poc utilitzada per la ciutadania. Li va respondre el regidor de Comunicació, Abel Coll

Així va acabar la part dispositiva del Ple. A la part de control es va debatre una moció de Junts per Arenys de Munt que demanava una millor gestió dels ERTO’s. La va exposar la regidora Vicky Devesa Jorge, demanant un reconeixement a tothom que ha patit o pateix un ERTO i demanant que els afectats no es vegin amb la obligació de fer la declaració de renda al tenir dos pagadors i havent de pagar l’IRPF.

Només el PSC hi va votar en contra, comentant que ara mateix la situació al SEPE ha millorat, s’han corregit els errors i els ERTOS ja es tramiten i es paguen quan toquen.

ERC també hi va votar a favor i va dir que sembla que el PSC visqui en una realitat paral·lela afirmant que ara ja no hi ha problemes amb els ERTO. Denunciava les errades que ha comès el govern espanyol i els encerts que ha tingut el govern català.

I abans dels precs i preguntes es va entrar un punt d’urgència, aprovat per unanimitat, relacionat amb les bases de subvencions aprovades al març, afegint una frase a les bases d’esports, cultura i socials per evitar mals entesos. La frase concreta és que per rebre la subvenció cal haver realitzat el projecte almenys en un 80%. Si és inferior, es reduirà la subvenció proporcionalment al tant per cent de projecte executat.