El Ple aprova la modificació del Pla Estratègic de subvencions i algunes d’específiques com la de comerç i restauració

Ahir hi va haver Ple Municipal a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Va ser un ple que va durar just dues hores i mitja, i que va incloure punts de tràmit, però amb debat polític. I un moment interessant als precs i preguntes.

Comencem per un punt de tràmit que es va aprovar per unanimitat. Era revocar la delegació que l’Ajuntament va fer al Consell Comarcal perquè gestionessin la rebuda de fons FEDER Europeus en el projecte l’Herència del Maresme, pel qual Arenys de Munt va avançar uns 18.000€ . Aquest projecte no s’ha fet per part del Consell Comarcal, els diners d’Europa no arribaran, i ara es demana al Consell Comarcal que retorni els diners que va avançar el municipi. Escoltem l’alcalde, Josep Sánchez i Camps

La resta de forces van votar a favor del punt. La CUP va dir que ja tenia dubtes que el projecte acabés arribant a bon port i no hi van votar a favor en el seu moment. Ara si que volen que ens retornin els diners avançats. El PSC també va considerar que és legítim reclamar els diners avançats, igual que JuntsxADM, i òbviament, ERC.

A partir d’aquí es va parlar de subvencions. En concret es va modificar el Pla estratègic de Subvencions 2020-2023, pel que fa referència a les d’enguany. La qüestió és que les noves subvencions per fer front a la covid i el consens polític per crear noves subvencions han fet canviar tant les línies mestres de l’entrega de subvencions que ha calgut canviar el Pla Estratègic.  Així ho exposava l’alcalde

La CUP va dir que és un tema delicat ja que hi ha moltes sensibilitats que depenen de les subvencions. Es van abstenir al considerar que hi ha canvis positius però també aspectes millorables. Ho comentava el regidor Guiu Muns Roura

Per part del PSC va parlar la regidora Vanesa Muñoz Fernández. Va comentar que les subvencions haurien de ser totes per concurrència competitiva, i si n’hi ha de nominatives i directes hauria de ser en casos excepcionals i molt puntuals, i creuen que el Govern en dona, sobretot, de directes, malgrat que les va eliminant a poc a poc.

JuntsxAdM va recordar que van votar a favor del Pla Estratègic i la modificació que se’n va fer l’any passat. Però a la d’aquest any s’hi van abstenir perquè no van veure que realment les noves subvencions serveixin per actuar contra la crisi de la covid-19, i es van mostrar contraris a que baixin subvencions a les AMPEs de les Escoles, la del Centre Moral, així com amb l’augment de diners a l’Aula de Música, on una sola entitat rep 20.000€, i més si es compara amb la subvenció per entitats esportives, on hi ha 40.000€ per a totes les entitats que fan esport.

Al final dels torns de paraula l’alcalde va fer uns aclariments però no va acabar canviant el sentit de cap vot de l’oposició. Va dir que, malgrat que ara la quantitat inicial de diners sigui baixa en algunes subvencions, s’hi afegiran diners al llarg de l’any

Finalment doncs, només el Govern va votar a favor de l’aprovació del punt

El següent punt va tenir més bona acollida, ja que sols hi va votar en contra el PSC. Es tractava de modificar les bases específiques de subvencions al comerç i a la restauració. Es tractava de modificar una línia de subvencions que en el seu moment es va destinar específicament a bars, restaurants i comerços, quan estaven afectats per tancaments o limitacions horàries. Es recuperen les bases anteriors, traient les que es donaven per afectacions a causa de l’Estat d’Alarma.

El PSC hi va votar en contra. Ho va exposar la regidora Àngels Castillo Campos. Consideren que els negocis encara pateixen les conseqüències de la pandèmia i no és hora encara de retirar subvencions específiques.

La CUP i JuntsxADM també hi van votar a favor al entendre que la situació que provocava les subvencions ha millorat i ja no són aplicables i cal tornar a les subvencions normals.

I el punt següent, la modificació de les bases específiques de subvencions per al foment de contractació de persones desocupades va acabar igual, aprovat amb els vots a favor del Govern, la CUP i JuntsxAdM, i la posició contrària del PSC. En primer lloc l’alcalde va explicar que són unes bases que fomenten l’ocupació de qualsevol persona desocupada, però es donen més punts si el contractat té menys de 30 anys o més de 45.

El PSC hi va votar en contra de nou per veure molt pocs diners a  la partida d’aquesta subvenció, que serviria sols per a dues empreses. Creuen que els requisits són massa estrictes i haurien de ser més realistes i atractius. L’alcalde els va retreure que a les reunions prèvies entre govern i oposició on es va parlar de la qüestió el PSC no hi era.

I les següents bases aprovades, aquest cop per unanimitat, van ser les del concurs d’emprenedoria d’aquest any 2022. L’alcalde va valorar com a èxit el concurs d’emprenedoria de l’any passat, valorant especialment que molts projectes, entre ells els guanyadors, fossin presentats per dones. Amb les noves bases no caldrà estar empadronat a Arenys de Munt per participar al concurs, només cal que el projecte beneficiï a la gent del municipi. I es valoraran més els projectes presentats per més de dues persones.

I també per unanimitat es va aprovar el canvi d’una consellera del Consell d’Administració de GUSAM. Era una persona nomenada pel Govern que ho ha deixat per motius personals, i al Ple el govern va nomenar una altra persona. Ho va detallar l’alcalde

Tots els vots van ser a favor i es va aprovar per unanimitat. D’aquesta manera va acabar la part dispositiva del Ple.

Seguim repassant el Ple d’ahir, ara un aspecte destacat al torn de precs i preguntes. Va ser arran d’una pregunta de JuntsxAdM sobre la coordinació policia local i cobraments. Així és com s’anunciava aquesta pregunta, que concretament es referia a una queixa rebuda a través del sindicat de la Policia Local. Diuen que a la policia no hi ha bona armonia ni bona coordinació entre agents, caporals i el sargent, i també que hi pot haver agents que cobren un plus per una feina que en realitat no estan fent. Ho va exposar la regidora Roser Moré Collet

El regidor de seguretat, Àngel Castillo Vallcorba, va donar una resposta llarga a la pregunta, però a grans trets va assegurar al 100% que els plusos que es cobren responen totalment a la feina que s’està fent. Va dir que l’organització dels torns va a càrrec de la mateixa policia i tant l’alcalde com el regidor hi tenen dipositada la màxima confiança. Afirma que hi hauria d’haver sis caporals perquè n’hi pugués haver un a cada torn, cosa que seria inviable. Va dir també, que no és cert que dins al policia hi regni un mal ambient de treball. Que hi ha tensions i desacords si, però res que no passi a qualsevol altre grup humà. A la Policia d’Arenys de Munt, majoritàriament, hi ha bon ambient, va dir

L’alcalde d’Arenys de Munt va prendre la paraula. Va dir que el cos de policia cobra per damunt de la mitjana del que cobren agents de policia en municipis propers. Reconeix que el cos està tensionat perquè cal millorar la plantilla i es va queixar del fet que el representant sindical de la Policia Local hagi fet arribar al ple aquesta qüestió quan el Govern està treballant i negociant aquest tema

Josep Sánchez i Camps va comentar que si no s’arriba a cap acord durant les actuals negociacions, llavors si que s’entendria que la qüestió arribés al Ple a través d’un grup polític.