El Ple aprova la delimitació amb Vallgorguina i reformes als impostos de l’ICIO i les plusvàlues, tot per unanimitat

Ho auguràvem, i així va ser. Ahir hi va haver un Ple Municipal dels curts i dels poc polèmics, amb només dos punts de caràcter tècnic aprovats per unanimitat. En primer lloc es va aprovar la delimitació de termes entre Arenys de Munt i Vallgorguina. Com explicàvem ja ahir, la qüestió parteix del treball de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que ha actualitzat la línia de terme entre els dos municipis. Hi va haver reunions amb propietaris de terrenys per anar traçant la línia i no es va produir cap gran discrepància. Per tant es va arribar ràpidament a un acord, que ahir es va portar a Ple.

Tots els 13 regidors hi van votar a favor. Al torn de paraules el regidor de la CUP, Guiu Muns Roura, va destacar que el procés s’havia seguit com calia, però lamenten que no s’hagi pogut solucionar la limitació on hi ha parcel·les dividides entre els dos municipis per la rigidesa normativa de l’Institut Cartogràfic. L’escoltem

En termes similars es va expressar la regidora del PSC Vanesa Muñoz Fernandez, entenent que toca aprovar aquesta limitació però lamentant també les normes estrictes que marquen la limitació.

I des de JuntsxAdM també es va votar a favor del punt , destacant que no s’ha perdut terreny, que tots els propietaris s’han avingut a l’acord i comentant que ara la línia retalla finques perquè es prefereix que vagi en línia recta

ERC també hi va votar a favor i el punt es va aprovar per unanimitat.

El segon punt, també aprovat per unanimitat, era la modificació de les ordenances fiscals, dels impostos, concretament les que regulen l’ICIO, que és l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i les que regulen l’IVTNU, que significa l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. O el que ve a ser el mateix, l’impost de les plusvàlues.

Va defensar el punt el regidor d’Hisenda, Josep Sánchez i Camps. Referent a l’impost de les plusvàlues, va explicar els canvis que s’han fet després que el Tribunal Constitucional declarés nuls alguns aspectes del cobrament.

I amb l’ICIO Sánchez va comentar que s’ha unificat la gestió de l’impost

Tota l’oposició també hi va estar a favor. Des de la Cup celebren que ara l’impost sigui més just i castigui l’especulació immobiliària. Escoltem a Guiu Muns Roura

Des del PSC Vanesa Muñoz Fernandez va destacar les millores que suposa l’actualització de l’ICIO i de la plusvàlua

I des de JuntsxAdM també van mostrar el suport a les dues modificacions, al ser de caràcter tècnic i administratiu. I veient que són mesures positives per a la ciutadania

Com no podia ser d’altra manera, ERC també hi va votar a favor i es va aprovar per unanimitat. I així va acabar la part dispositiva el Ple i va començar la part de control i els precs i preguntes. Recordi que poden descarregar l’àudio