El Ple aprova el Reglament de participació i una modificació de crèdit de més de 2 milions i mig d’euros

Ahir hi va haver Ple Municipal, i va durar 3 hores i 10 minuts. En ell s’hi van debatre diverses qüestions, la majoria aprovades per unanimitat. Fins al punt de la modificació de crèdit, on es va intensificar el debat polític. Primer parlem dels punts aprovats per unanimitat. El primer va ser l’aprovació del nou reglament de participació de l’Ajuntament. El va presentar la regidora de participació, Montse Batista i Alsina, agraint primer la tasca conjunta de tothom que hi ha treballat.

La CUP va destacar l’eficiència amb la que ha treballat l’Ajuntament per aconseguir aquest reglament i el consens que hi ha hagut entre forces polítiques per trobar una proposta final comuna. Ho expressava Guiu Muns Roura, regidor de la CUP

El PSC va donar una gran importància al punt del reglament de Participació, i va demanar que es faci públic gràficament i de forma entenedora totes les vies que té la ciutadania per participar de la vida pública de l’Ajuntament. Ho deia Àngels Castillo Campos

El regidor de Comunicació, Abel Coll,  va dir que prenia nota de la seva recomanació i es va comprometre a incloure-ho a la revista de juny. Per part de JuntsxArenysdeMunt va parlar la regidora Vicky Devesa Jorge, destacant la millora dels canvis.

El punt es va aprovar per unanimitat. Tot seguit es va aprovar també per unanimitat el punt per delegar competències al Consell Comarcal perquè tiri endavant el programa Treball i Formació 2021  per gestionar la contractació d’una persona que donarà suport a nivell administratiu en qüestions de recollida selectiva, informació, i contribuir a tenir els carrers més nets. I la unanimitat també es va aconseguir en la creació d’una nova subvenció per concurrència competitiva a entitats que treballin aspectes d’igualtat i LGBTI. La regidora d’aquest àmbit, M. Àngels Gros Argelés, va comentar quins valors cal fomentar per tenir accés a aquetes subvencions concretes

Tots els partits hi van votar a favor i es va aprovar per unanimitat. Després es va aprovar, també amb el suport dels 13 regidors, la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per aquest 2022. Va ser l’alcalde qui va presentar la proposta

JuntxArenysdeMunt va dir que era un punt difícil d’entendre, però hi votaven a favor perquè se’ls havia explicat bé, i la regidora Roser Moré Collet en feia ella mateixa un resum

La resta de formacions va fer-ne la valoració oportuna, però amb el mateix resultat final, un vot a favor.

I fins aquí les unanimitats. Tot seguit es va començar a tractar la proposta de la modificació de crèdit número 6.És per un total de 2 milions 692 mil 406 euros amb 40 cèntims. S’agafen romanents després del tancament de l’exercici anterior i es destinen, en bona part, a finançar obres i inversions que en un principi es comptava fer demanant crèdits als bancs. Escoltem l’alcalde

L’altra part de diners es destina a augmentar un 2% el sou dels treballadors de l’Ajuntament, i ampliar partides de millora de carrers i més neteja de vies públiques contractant una empresa externa i el servei de brigada jove, i qüestions d’oportunitat com la compra d’una parcel·la per fer-hi habitatge social, i una aportació de 44.000€ per a la urbanització de Can Sagrera.

JuntsxAdM va votar-hi a favor però va criticar que es presentava el romanent com un èxit d’estalvi quan en realitat és per no haver gastat els diners que tenien previstos. Malgrat això no tenien res en contra del que es proposa i hi van votar a favor. Ho explicava Santi Morell Capellera

Qui hi va votar en contra va ser el PSC, argumentant que ja van votar en contra del Pressupost inicial. Àngels Castillo Campos va dir que era una modificació poc realista, com ja ho va ser la de mitjans del 2021

L’alcalde li va respondre a Àngels Castillo que des del govern sempre han escoltat les propostes del PSC, i que la discrepància és una escenificació, però en realitat estan d’acord amb moltes coses que presenta el PSC i les acabaran fent encara que al PSc després li faci “rabieta”. Castillo li va dir que dir això era fer demagògia

La CUP es va veure obligada a tornar a dir el mateix que a cada modificació de crèdit. Que inclouen masses qüestions, que amb algunes hi estan d’acord i amb altres no, però com que s’han de votar en  conjunt, s’han d’abstenir. També lamenten que no s’hi incloguin propostes que la CUP ha plantejat en plens anteriors. Escoltem Guiu Muns Roura

La modificació es va aprovar amb els set vots a favor del govern, els tres de JuntsxAdm, l’abstenció de la CUP i el vot en contra del PSC.

Tot seguit es va aprovar el pagament de factures pendent per reconeixement extrajudicial de crèdit, és a dir, per factures que s’han de pagar i no s’ha gestionat el procediment de forma correcta. En total puja a uns 90.000€ pendents de pagament. En aquest cas la majoria de factures eren d’Endesa, uns 60.000€ i prop de 20.000 al Consorci de Tractament de Residus del Maresme. Només el PSC es va abstenir. Escoltem Àngels Castillo

La mateixa crítica hi feien Junts i la CUP, però ells si que van votar a favor de reconeixement extrajudicial de crèdit.

Per acabar la part dispositiva es va votar una moció de la CUP en suporta la cohesió social, l’igualtat d’oportunitats i l’ús del català. La va llegir el regidor Guiu Muns Roura. Es busca un pacte municipal per la llengua que fomenti l’ús del català en tots els àmbits del poble, amb un manifest conjunt i fent activitats a favor de la llengua. També proposen adherir-se a campanyes d’ús del català i fer-ho arribar a escoles i instituts

JuntsxAdM hi va votar a favor al estar en total acord amb la moció. El PSC va abstenir-se a la moció perquè hi havia punts on hi estava a favor i altres que no. Els va exposar la regidora Vanesa Muñoz Fernandez

La moció es va acabar aprovant amb 11 vots a favor i les dues abstencions del PSC.

El Ple va seguir amb la part de control i precs i preguntes. El poden recuperar a la web de Ràdio Arenys de Munt.