El Ple aprova el Pressupost municipal amb els vots a favor del govern, l’abstenció de CUP i el No de JuntsxAdM i PSC

Ahir hi va haver Ple, i va ser llarg. En total quatre hores de Ple. I la qüestió principal va ser el Pressupost Municipal del 2023 que es portava a aprovació. I es va aprovar amb sis vots a favor, cinc en contra i una abstenció després d’un llarg i intens debat, que els convidem a recuperar a la secció de programes a la carta de la web de la ràdio.

El govern admet que el pressupost és continuista, i no hi ha gaire inversió plantejada. Tot el que no hi apareix es compta poder-ho fer un cop s’hi incorpori el romanent d’aquest any 2022. Els números pugen a més de 10 milions d’euros. L’alcalde accidental, Àngel Castillo Vallcorba, en va fer l’exposició inicial.

El PSC hi va votar en contra. Els arguments els va donar extensament la regidora Vanesa Muñoz Fernandez. Més enllà del detall i l’anàlisi de partides, Muñoz va destacar que el Pressupost traspua provisionalitat, i no té la garantia que es reforci a mitjans del 2023 amb romanents tal com defensa el govern

També hi va votar en contra el grup de Junts per Arenys de Munt. També va fer una extensa exposició d’arguments, però d’entrada dient que van tenir poc temps per revisar-lo. Ho explicava així el portaveu de la formació, Santi Morell Capellera

Qui no va votar-hi en contra va ser la CUP. Es van abstenir. El seu regidor, Guiu Muns Roura, va comentar la disminució del Pressupost i també va fer una llarga exposició de motius per els quals el seu grup va decidir un vot d’abstenció. Al seu entendre, l’altra opció seria destacar sols el que és negatiu, però prefereixen agafar-se a allò que afavoreix les persones

Després de les primeres intervencions, extenses, de cada partit a  l’oposició, es va obrir el torn de rèpliques, on diversos regidors de l’equip de govern van anar responent als dubtes que havien plantejat els partits a la seva exposició inicial, les contrarèpliques dels partits i finalment la votació. Insistim en convidar-los a escoltar totes les intervencions, ja que són molt interessants i expliquen amb pèls i senyals el posicionament de cada partit i els arguments del govern en defensa dels números presentats. I com hem dit, el Pressupost es va aprovar amb sis vots a favor, que eren els 5 regidors d’Esquerra i el regidor no adscrit, l’abstenció de la CUP, i 5 vots en contra, dos del PSC i tres de Junts x Arenys de Munt.

Després del Pressupost es van debatre i aprovar per unanimitat dues qüestions de caràcter tècnic. Concretament es va fer la rectificació de l’error en l’acord d’aprovació de la pròrroga de l’encàrrec de gestió a GUSAM SA per a la gestió de la deixalleria realitzada pel ple de juliol. També la cancel·lació parcial de la despesa derivada de la delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per a l’adhesió a la compra agregada d’energia elèctrica i gas.

I a la part de control s’hi va debatre  la moció de la CUP en defensa dels professionals de l’educació especial, vetlladors i vetlladores, i els infants i joves que els necessiten, per tal que hi hagi prou recursos per poder atendre les seves necessitats. Era una moció que ja s’ha aprovat a altres municipis i on l’han defensat diferents partits. Aquí va ser la CUP qui la va presentar però va remarcar que provenia d’entitats i col·lectius professionals, sense color polític. La va exposar Guiu Muns Roura

Tota la resta de formacions hi van donar el seu suport i es va aprovar per unanimitat. I quan ja es portaven tres hores de Ple va començar el torn de precs i preguntes, que va durar una horeta més.