El ple aprova el pla estratègic de subvencions 2024-2027 i les noves tarifes de l’escola bressol

Ahir es va celebrar un nou ple ordinari de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, el segon d’aquest 2024. Un ple que va durar aproximadament un parell d’horetes i que va comptar amb la presència dels 13 regidors. Sí que és important destacar que el regidor de Junts, Albert Vallalta Jaurés es va incorporar a la meitat del plenari per qüestions laborals. Això vol dir que en les primeres votacions hi havia 12 regidors presents.

Aquest ple comptava, a priori, amb només un punt a la part resolutiva: la proposta d’aprovació del pla estratègic de subvencions 2024-2027 però se’n va entrar dos per urgència referent  a la resolució d’al·legacions de la modificació del servei d’Escola Bressol i l’aprovació de les noves tarifes.

Però anem per parts. Com dèiem, el primer punt que es va portar a debat va ser l’aprovació del pla estratègic de subvencions. Bàsicament és un punt que té com a objectiu ordenar i planificar les subvencions que s’atorgaran durant el mandat. Hi estan incloses tan les subvencions de concurrència competitiva com les nominatives. El punt va ser aprovat per unanimitat i el regidor de Municipalitzacions, Entitats i Equipaments, Guiu Muns Roura, va llegir els acords.

A partir d’aquí es va obrir el torn d’intervencions. La primera que va prendre la paraula va ser la regidora del PSC, Vanesa Muñoz Fernández, qui està a favor de les subvencions de concurrència competitiva però no amb les nominatives, exceptuant casos d’urgència.

Després va ser el torn de Junts x Arenys de Munt. Va prendre la paraula el seu portaveu, Pep Artigas Alsina, qui expressava un missatge similar al de la sra. Muñoz. Són partidaris de que les subvencions siguin de concurrència competitiva.

El punt va ser aprovat amb els 6 vots d’Esquerra, els 2 de la CUP, els 3 de Junts (recordem que Albert Vallalta encara no estava present a la sessió) i el del PSC.

Fins aquí els punts previstos en l’ordre del dia però, com dèiem abans, s’hi van entrar dos per urgència relacionats entre ells. Per una banda estava la resolució d’al·legacions de la modificació i aprovació definitiva del servei d’Escola Bressol i per altra l’aprovació de les respectives tarifes. Recordem que al ple de setembre es va aprovar apujar-les a mig curs i algunes famílies, animades pel mateix Ajuntament, van presentar al·legacions per demanar que la pujada s’apliqui al setembre, amb l’inici de curs. Aquestes al·legacions es van estimar a favor, però parcialment. La tarifa general s’apujarà amb l’entrada del nou curs, però si que s’aplica ara a mig curs una pujada del preu del menjador, ja que les matèries primeres han pujat molt i no surten els números ara mateix per pagar a l’empresa adjudicatària del servei de menjador si no s’aplica ara la pujada.

L’encarregat de llegir els acords va ser Guiu Muns Roura.

El torn d’intervencions el va obrir la regidora de Junts, Vicky Devesa Jorge, qui mostrava el seu acord en estimar les al·legacions però lamentava el poc marge de temps que han tingut per analitzar la situació, ja que la documentació els hi va arribar ahir mateix al migdia. Per aquest motiu anunciava l’abstenció del grup.

I per part del PSC, ¾ del mateix. Sostenen que la necessitat d’apujar els preus és un fet però no estan d’acord amb la poca antelació i el poc temps que han tingut per estudiar tot plegat.

Les al·legacions es van estimar amb els 8 vots favor d’ERC i CUP i les 4 abstencions de Junts i PSC.

Un cop aprovat aquest punt es va passar al següent. Com dèiem, es tractava d’aprovar les noves tarifes de l’escola bressol. Guiu Muns va llegir els acords.

En el torn d’intervencions només va prendre la paraula la regidora de Junts Vicky Devesa ja que Vanesa Muñoz havia exposat tot el referent a aquests dos punts en l’anterior torn.

Devesa reiterava una vegada més que havien rebut tota la documentació ahir a les 3 de la tarda. De fet, aquesta situació els va fer canviar el sentit del vot de favorable a abstenció.

Així doncs, aquest punt va ser aprovat amb els 8 vots a favor d’ERC i CUP i les 5 abstencions de Junts (ja amb Albert Vallalta) i el PSC.

A partir d’aquí va ser el torn dels precs i preguntes. Uns precs i preguntes que mirarem de recollir en propers informatius.