El Ple aprova el Compte General 2020 i la setzena modificació de crèdit de l’exercici 2021

Al Ple es va aprovar el compte General del 2020, un punt de tràmit ja que el compte general ha estat informat favorablement pels serveis d’intervenció de l’Ajuntament i tots els partits hi van votar a favor. També en plana econòmica es va aprovar una modificació de crèdit de 41.102 euros, que es financen amb romanents de tresoreria. És la setzena modificació que es fa ales partides del Pressupost del 2021, i es va fer per donar cobertura a necessitats i compromisos adquirits al darrer ple. Més de 6.000 euros són per a un fons comarcal del Consell Comarcal del Maresme. També es posen 4.000€ més a ampliar la subvenció al transport públic per a Gent Gran. També rebran diners municipals el Club Futbol Sala, el Club Esportiu AdM de Futbol i el Patinatge. Així mateix també es posen gairebé 4.000€ per destinar una subvenció nominativa a la parròquia per arreglar el rellotge del campanar. El regidor Guiu Muns Roura, de la CUP, va dir que les subvencions als clubs esportius arriben tard i que calia una millor planificació econòmica. També va demanar que s’incorpori el campanar de l’església a l’inventari perquè passi a ser municipal i no calgui donar més subvencions a la parròquia. Per tot plegat la CUP es va abstenir

Qui va donar suport a la modificació va ser el PSC, ja que conté aspectes que el partit havia demanat, com donar també subvenció de transport públic a persones discapacitades. Ho va exposar la regidora Àngels Castillo Campos

També hi va votar a favor el grup de Junts per Arenys de Munt. Va ser la regidora Vicky Devesa Jorge qui va exposar els motius que els van dur a votar a favor de la moció i a veure-la justa i correcta.

En el torn de rèpliques l’alcalde va respondre que de cara al 2022 ja no es faran greuges comparatius entre entitats esportives i ja es valorarà la seva situació a principis d’any.