El mes de juny ha estat positiu pel que fa a les dades d’atur registrat a Arenys de Munt

Aquest ha baixat en 8 persones i actualment es situa en 357 persones registrades a l’atur.

Hi ha menys persones inscrites al SOC tant al municipi com a la comarca, la demarcació de Barcelona i el total de Catalunya, i tant respecte al mes de maig com respecte al juny de fa 12 mesos.

S’han produït importants reduccions en referència al mes de maig (8 persones menys) i sobretot respecte a fa 12 mesos (56 persones menys).

Fent una observació de l’evolució de les dades d’atur registrat des del juny de 2015, es pot apreciar la tendència clarament positiva. Si al juny de 2015 hi havia 573 persones aturades registrades al SOC, aquest juny hi ha 216 persones menys.

La tècnica d’ocupació, Mercè Vives, parla d’aquesta reducció de l’atur a Arenys de Munt.

Una reducció molt important que es reflexa en les dades dels últims anys.

Com dèiem a la comarca també hi ha hagut una nova reducció de l’atur. En total, la llista de demandants d’ocupació ha baixat un 4,89% respecte al mes anterior.

Com ja és habitual en aquesta època de l’any, les activitats vinculades amb productes de temporada són les que experimenten una reducció més destacada, però tots els sectors econòmics registren un descens en el nombre de persones desocupades.

Amb l’actualització de les dades, la taxa d’atur maresmenca se situa en l’11,11%, sent l’atur registrat de 22.736 persones.

Només 5 poblacions: Alella, Caldetes, Montgat, Llavaneres i Tiana han registrat lleugers increments en la xifra de persones aturades. Sant Cebrià no ha experimentat cap canvi i els 24 municipis restants han comptabilitzar reduccions.