El govern preveu que el servei d’habitatge municipal sigui una realitat al segon semestre de l’any

Aquesta informació la vam conèixer el passat dijous al ple gràcies a una pregunta del PSC, que preguntava concretament en quin punt es troba la creació d’aquest servei. Escoltem a la regidora del PSC, Vanesa Muñóz Fernández.

I qui prenia la paraula per respondre era l’Alcalde, Josep Sánchez Camps, qui de forma més o menys extensa repassava la situació. Sánchez deia que la memòria justificativa i l’estudi econòmic estan pràcticament enllestits. De fet, s’espera que ho estiguin de forma definitiva a finals d’aquest mes de febrer. Si tot va bé, després de seguir totes les passes burocràtiques necessàries, es podrà portar a ple del mes de maig o juny. Si s’aprova, els terminis diuen que el servei serà una realitat durant el segon semestre del 2024.