El govern estudiarà la possibilitat de no apujar les tarifes de l’Escola Bressol a 1 de gener de 2024 i fer-ho al setembre

La pujada de tarifes es va fixar a la comissió d’ampliació del servei i ningú, ni govern ni oposició, es va adonar del fet que canviar les tarifes a principis d’any no era just per les famílies. Com que ningú va dir res, es va aprovar així, i ara s’han d’apujar les tarifes a principis d’any. Les famílies s’han queixat entrant instàncies a l’Ajuntament, i ahir al Ple la regidora del PSC preguntava si s’han tingut en compte i si es pot estudiar no aplicar ara la pujada de preus.

L’alcalde va respondre que ell mateix ha ajudat a presentar les al·legacions per estudiar si es pot fer alguna cosa i no apujar ara les tarifes, cosa que ja està aprovada i per unanimitat de tot el consistori.

Vanesa Muñoz va dir que ella, a la Comissió d’ampliació del servei, ella si que va dir que el gener no era el moment de fer una ampliació de tarifes. Però l’alcalde diu que si ho va dir no la va sentir i no va quedar recollit a cap acta.