El govern estudia les ubicacions dels contenidors que estan sobre embornals per evitar que els embussin

Al Ple es va preguntar per l’estat dels embornals i reixes que recullen l’aigua de pluja a la Riera. Ho feia la CUP. Apunten que sovint són plens de sorra, estan embussats, i no fan la seva funció. La CUP demana un manteniment mensual d’embornals, per zones, i que no s’acabin d’embussar del tot. En resposta a això, el regidor Castillo afirmava que es manteniment es fa, però que a vegades no es nota perquè els embornals estan en zones on hi ha sorra i fulles i de seguida tornen a quedar tapats.

Pel que fa a les reixes de més grans dimensions, porten un sistema de recollida de sorra per evitar que s’embussin, però si que revisaran la ubicació del contenidor de vidre d’Amadeu Vives per evitar que caiguin vidres a l’embornal quan es buida el contenidor, ja que està just a sobre.