El govern català ha previst facilitar les visites a les persones grans que viuen en residència ampliant els espais habilitats, sempre que la situació epidemiològica ho permeti

A més, es permetrà la sortida de les persones grans per anar a casa dels familiars especialment els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener. També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes. No podran sortir persones residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticades o siguin contacte d’un cas. Tampoc podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions.

Les persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits. Aquesta informació no ha estat traslladada directament a la residència Verge del Remei. La seva directora, Soraya Real, ha lamentat la manca de comunicació de les autoritats i afegeix que no prendran cap decisió fins que no rebin instruccions específiques.

Soraya Real creu que si finalment tots els residents poden sortir del centre per reunir-se amb les famílies, el risc de contagi serà molt alt. La directora també ha recordat que un cop els residents tornin al centre, hauran d’estar aïllats durant 15 dies.

Per fer arribar el malestar en relació a la manca de comunicació i per conèixer al detall aquest pla de la Generalitat, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials es reunirà el proper dimecres amb les autoritats.