El govern aprova el Pressupost 2022 en un Ple llarg, de tres hores, amb l’abstenció de JuntsxAdM i CUP, i el no del PSC

En primer lloc el Ple va arrencar amb la Declaració Institucional, entrada a instàncies de la CUP, en suport al cas d’Arnau Mora, fill de l’ex alcalde Carles Móra, detingut per haver assistit a una manifestació que va acabar amb una càrrega policial. La declaració la va llegir al Ple el regidor de la CUP, Guiu Muns Roura. Va explicar el cas i la condemna que se li demana, que puja a 3 anys de presó. El text tenia el suport també d’ERC, JuntsxAdM i el Regidor no adscrit. El PSC no s’hi va sumar, i no en va fer cap comentari al respecte. Per tant, doncs, el text va quedar aprovat.

El primer punt amb debat de la part dispositiva era la modificació de l’ordenança de convivència i civisme. Com vam explicar ahir, era una modificació estrictament tècnica. En concret s’adequava l’ordenança a normatives de caràcter superior que obligaven a modificar-la. No s’entrava a una revisió a fons de l’ordenança però caldrà fer-ho properament a causa de l’augment d’incivisme que hi ha al poble. Així ho va exposar al Ple el regidor d’Espai Públic i hi van estar d’acord la resta de formacions polítiques i els vots van ser tots tretze a favor, per unanimitat.

I aquesta unanimitat l’hagués volgut també el senyor alcalde en l’aprovació del Pressupost del 2022, però no va ser així. Es va aprovar només amb els vots de l’equip de govern, ERC i el regidor no adscrit i les abstencions de JuntsxAdM i la CUP, i el vot contrari de les dues regidores del PSC. Qui va prendre la paraula va ser precisament Josep Sánchez i Camps, com a alcalde i regidor d’Economia. Va explicar en primer lloc que el 2022 és el darrer any sencer del mandat i es volia tenir preparat el nou Pressupost amb temps suficient per poder començar a treballar amb les noves partides l’endemà d’Any Nou

Sánchez es va referir al contratemps que ha provocat la suspensió de l’impost per plusvàlues, que va obligar a refer el Pressupost amb 700.000€ menys d’ingressos, i després revisar-lo de nou sabent que el govern espanyol ho ha mig arreglat i si que s’ingressaran uns 300.00e de plusvàlues. El Pressupost que n’ha quedat després de tot plegat és molt ajustat, diu, manté tots els serveis essencials i imprescindibles, i deixa en mans de modificacions de crèdit posteriors les qüestions més d’oportunitat i inversions que s’han de fer però poden esperar

Feta aquesta introducció, Josep Sánchez Camps va oferir als partits a l’oposició una previsió de les modificacions de crèdit que ja es preveuen fer durant el 2022 per tal que puguin negociar-les conjuntament. El que si que ja contempla el Pressupost són diverses millores en aspectes com la recollida de brossa, la recuperació de la Brigada Jove i subvencions socials, culturals i esportives més àgils, i obres com la de la rotonda i el tram final de la Riera

A partir d’aquí van començar les intervencions dels grups municipals. El regidor no adscrit hi va votar a favor. La CUP es va abstenir, dient que el govern té majoria absoluta i ja té el Pressupost aprovat abans que diguin res els partits de l’oposició, i que això els dona poc marge de maniobra. Però es van abstenir per poder negociar, millorar el Pressupost i pactar inversions. Tot i així, Guiu Muns Roura va agraïr la feina feta per poder portar el Pressupost al ple de novembre.

El PSC hi va votar en contra. La regidora Vanesa Muñoz Fernández va recordar que anteriorment ja havia dit que el Pressupost no es realista i planteja moltes coses que no es poden acabar fent. Aquest va ser l’eix de la seva intervenció, la manca de confiança amb un govern que mostra manca de previsió

Tot seguit va parlar el portaveu de JuntsxAdM, Santi Morell Capellera. Celebren la retallada en inversions, ja que s’adequa més al que realment s’executa. L’any passat van votar a favor del Pressupost pel 2021, com a vot de confiança al govern i per no frenar l’esperança que prometia el pressupost després de l’any de la covid. Com que han vist que no s’ha executat bona part del que es preveia, ara aper aquest 2022 el que han fet és abstenir-se

Acabades aquestes intervencions, l’alcalde va defensar l’actuació municipal i la gestió dels pressupostos, i va dir que només la CUP va demanar una reunió amb ell. En canvi el PSC havia fet una gran crítica amb moltes preguntes però no n’havia fet cap al govern abans del Ple.

Doncs així es va tancar el debat del Pressupost, amb 7 vots a favor, 4 abstencions i 2 vots en contra. Des d’aquí els animem a recuperar les intervencions senceres del Ple, ja que són molt llargues, molt interessants, i de les quals n’hem pogut extreure una petita porció per intentar resumir el més essencial del que va dir cada partit però segur que no hem pogut donar ni de bon tros tota la informació que caldria. Sigui com sigui, ja tenim el Pressupost aprovat, Pau, i després es va aprovar la moció de la CUP que explicàvem ahir.  I en aquest cas per unanimitat. Tots els partits hi van donar suport i per tant, ara comencen els tràmits perquè Arenys de Munt s’adhereixi a la Plataforma Recuperem l’energia, que és una plataforma ciutadana que neix per demanar, en primer lloc, l’extinció de les concessions caducades i la reversió de les centrals hidroelèctriques a l’administració competent, i que s’iniciï un procés de revisió del Registre d’Aigües per a detectar possibles fraus i irregularitats, així com la depuració de responsabilitats. En segon lloc, exigeix la gestió pública dels aprofitaments hidroelèctrics garantint una justa restitució territorial i que la municipalització sigui la via prioritària una vegada les centrals hagin revertit a mans públiques. També es demana que siguin rescabalades a l’erari públic les quantitats econòmiques aprofitades en excés per les empreses concessionàries des del venciment del termini màxim de 75 anys.

I abans dels precs i preguntes va entrar un punt d’urgència, per delegar les competències al Consell Comarcal per a un programa de Treball i Formació que l’Ajuntament va demanar en el seu dia. I en junta de portaveus tots els grups havien acceptat la urgencia de la proposta i al Ple només va caldre exposar-la i votar-la. En primer lloc l’alcalde va explicar que es tracta de poder contractar una persona durant un any com a administrativa de l’àrea de Medi Ambient per fer campanyes i agilitzar expedients sancionadors

Tota l’oposició hi va votar a favor i el punt es va aprovar per unanimitat