El Gerent Territorial del Maresme de Sorea matisa les declaracions del President de GUSAM en referència a l’augment de la tarifa de l’aigua

A l’informatiu del passat divendres us vam fer arribar la resposta que el president de GUSAM, Josep Sánchez va fer a les declaracions del portaveu de l’empresa SOREA en les que posava Arenys de Munt com a exemple de municipi en el que el preu de l’aigua ha augmentat a causa de la municipalització.

Sánchez va respondre dient que aquest augment havia estat provocat per l’increment en un 35% del preu en la compra d’aigua en alta que Sorea distribueix.

Doncs sobre aquesta qüestió, ha replicat el Gerent Territorial del Maresme, Elies Serravinyals que afirma que l’augment en la tarifa ve provocat per dos factors; l’increment en la compra en alta, que sí depèn de SOREA, i l’augment en les despeses per part de GUSAM.

Per altra banda, Josep Sánchez també va declarar que s’ha millorat el rendiment des que l’Ajuntament d’Arenys de Munt es fa càrrec de la gestió de l’aigua.

En aquest sentit, Elies Serravinyals fa referència a un document oficial elaborat pels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Arenys de Munt al maig del 2015 que diu que mostra que al octubre del 2011 SOREA va deixar el rendiment en un 74,5% i un any després aquest rendiment va disminuir fins al 57%.